Μειώνονται τα επιτόκια καταθέσεων - Αυξάνονται τα επιτόκια των δανείων

Τι λένε τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων για τον Νοέμβριο.

Οριακή μείωση σημείωσαν τα καταθετικά επιτόκια για τα νοικοκυριά τον προηγούμενο μήνα, ενώ μικρή αύξηση παρατηρήθηκε στα επιτόκια δανείων στις εμπορικές τράπεζας σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Οκτώβριο 2020.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια Καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρουσίασε οριακή μείωση στο 0,09%, σε σύγκριση με 0,10% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε άνοδο στο 0,13%, σε σύγκριση με 0,05% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε στο 3,12%, σε σύγκριση με 3,09% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασε άνοδο στο 2,14%, σε σύγκριση με 2,12% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. υποχώρησε οριακά στο 3,16%, σε σύγκριση με 3,17% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε μείωση στο 2,90%, σε σύγκριση με 3,22% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων

Τον Οκτώβριο του 2020 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα €281,4 εκ., σε σύγκριση με €315,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €14,4 εκ., σε σύγκριση με €15,3 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας κατέγραψαν πτώση στα €83,9 εκ., σε σύγκριση με €97,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασαν μείωση στα €32,2 εκ., σε σύγκριση με €38,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. υποχώρησαν στα €137,2 εκ., σε σύγκριση με €151,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ