Αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις, αισιοδοξούμε για το μέλλον

Μέσα σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον, ανταποκριθήκαµε στις προσδοκίες της κοινωνίας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα την προσπάθεια για µεταµόρφωση της Τράπεζας Κύπρου.

Του Πανικού Νικολάου,

Διευθύνοντος Συμβούλου Τράπεζας Κύπρου

Το 2020 εκτυλίχθηκε πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι το περιµέναµε. Ενδεχοµένως εκτυλίχθηκε µε τον πιο πρωτόγνωρο και ανέλπιστο τρόπο που βίωσε η ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Η Κύπρος δεν θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού και πολύ περισσότερο η εξωστρεφής κυπριακή οικονοµία.

Όλοι αναγκαστήκαµε να αναπροσαρµόσουµε τις προτεραιότητές µας, θέτοντας πάνω απ’ όλα την υγεία τη δική µας και των συνανθρώπων µας, κάτι που συνεχίζουµε να κάνουµε µέχρι και σήµερα, παρ’ όλη τη σωµατική κόπωση και την ψυχική ταλαιπωρία. Ωστόσο, αν είναι κάτι που πρέπει να θυµόµαστε από τη συγκεκριµένη χρονιά, είναι οι αντοχές που δείξαµε για να αντέξουµε το ισχυρό πλήγµα που δεχθήκαµε, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και πολιτεία.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον έντονης πίεσης, στην Τράπεζα Κύπρου γνωρίζαµε εξαρχής τον πρωταγωνιστικό ρόλο που µας αναλογούσε. Όπως και παλαιότερα, ξέραµε πως είναι καθήκον µας να στηρίξουµε την κυπριακή οικονοµία και να ανταποκριθούµε στις προσδοκίες της κοινωνίας.

Κοινός στόχος όλων µας, όταν ξεπεράσουµε την υγειονοµική κρίση, πρέπει να είναι η ενίσχυση της κυπριακής οικονοµίας, που παρουσιάζει πρωτοφανείς αντοχές, ακόµα και σε περιόδους κατά τις οποίες οι µεγαλύτερες οικονοµίες του πλανήτη επηρεάζονται δραµατικά. Η αναµενόµενη ύφεση θα είναι της τάξης περίπου του 6% µείωσης του ΑΕΠ για το 2020 µπορεί να φαντάζει τροµακτική ως αριθµός, αλλά συγκρίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκά σε σχέση µε τις επιπτώσεις σε άλλες χώρες µε παρόµοιο οικονοµικό προφίλ.

Αισθανόµαστε ικανοποιηµένοι γιατί εκπληρώσαµε και θα συνεχίσουµε να εκπληρώνουµε το χρέος µας προς την κοινωνία, ενώ την ίδια ώρα κάναµε σηµαντικά βήµατα για υλοποίηση της διακηρυγµένης στρατηγικής της Τράπεζας. Συγκεκριµένα, προχωρήσαµε σε µείωση του πιστωτικού κινδύνου και σε επιτάχυνση του ρυθµού µείωσης των Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων (ΜΕ∆), τόσο οργανικά όσο και µέσω περαιτέρω πωλήσεων προβληµατικού δανειακού χαρτοφυλακίου.

Παράλληλα, συνεχίσαµε τον εξορθολογισµό και την απλούστευση διαδικασιών, επενδύοντας στις ψηφιακές µας δυνατότητες, µε τον ορισµό CYON (Cyprus On) να παίρνει σάρκα και οστά. Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι µε τους ρυθµούς προσαρµογής στα νέα δεδοµένα και ακόµα περισσότερο που οι πελάτες µας αφουγκράστηκαν τις νέες τάσεις και η ψηφιακή εξυπηρέτηση αυξήθηκε σηµαντικά, αφού πλέον οι χρήστες των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας ξεπέρασαν τις 320.000. Ποσό περίπου €30,3 δισ. διακινήθηκε µέσω 1bank τους πρώτους 11 µήνες του έτους. Μέρος του προγράµµατος ψηφιακής µεταµόρφωσης είναι και η εγκαθίδρυση ενός µοντέρνου και πιο αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Προς επίτευξη κι αυτού του στόχου, έχουν ήδη εφαρµοστεί νέες τεχνολογίες και εργαλεία, τα οποία θα αλλάξουν δραστικά την εµπειρία των εργαζοµένων, βελτιώνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων σε ολόκληρο τον οργανισµό. Όλα αυτά θα συµβάλουν στη διαµόρφωση ακόµα καλύτερης κουλτούρας εξυπηρέτησης υψηλού επιπέδου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, αναφέρθηκε στον τρόπο µε τον οποίο αποφασίστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εποπτικής Αρχής η δυναµική παρέµβαση µέσω του προγράµµατος αγορών αξίας 750 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Χρησιµοποίησε την έκφραση «We go big, or we go home!». Έτσι κι εµείς, ως οργανισµός, αξιοποιούµε τα εργαλεία που ενεργοποίησε η ΕΚΤ, όπου είναι απαραίτητο, και ακολουθούµε τις οδηγίες και υποδείξεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Ακόµα και σε ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον, συνεχίζουµε να παραχωρούµε νέες χορηγήσεις, βασισµένες σε υγιή και βιώσιµα κριτήρια. Τους πρώτους εννιά µήνες του 2020 παραχωρήσαµε νέα δάνεια αξίας περίπου ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ, χωρίς να κάνουµε εκπτώσεις στα κριτήρια. Περίπου το 99% των νέων δανείων που δόθηκαν στην Κύπρο από το 2016 και µετά είναι εξυπηρετούµενα και θέλουµε να διατηρήσουµε αυτή την πολύ καλή απόδοση. Με αυστηρά κριτήρια και ορθή διαχείριση, τα δάνεια που παραχωρούµε µετατρέπονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε φιλόδοξα και υγιή επιχειρηµατικά σχέδια. Πλέον, οι κυπριακές επιχειρήσεις δανείζονται για να µπουν µε αξιώσεις στην παραγωγική διαδικασία και να συνεισφέρουν στην οικονοµία και τον υγιή ανταγωνισµό, δηµιουργώντας νέες παραγωγικές γραµµές αλλά και θέσεις εργασίας.

∆ιαβεβαιώνω για ακόµα µια φορά πως είµαστε εκεί για τους έντιµους, µικρούς, µεσαίους και µεγάλους, σκληρά εργαζόµενους Κύπριους. Για την οικογένεια που έχει όνειρα για το µέλλον. Θέλουµε να κρατήσουν την πρώτη τους κατοικία και τους παρέχουµε τα κατάλληλα εργαλεία, διευκολύνσεις και λύσεις για να το κάνουν. Ωστόσο, είµαστε απόλυτοι και αµείλικτοι εκεί όπου καταγράφονται περιστατικά εξαπάτησης σε σχέση µε τον δανεισµό. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, µικροί και µεγάλοι, του πλασµατικού lifestyle µε λεφτά που δεν τους ανήκουν, θα µας βρίσκουν διαρκώς απέναντί τους µέχρι να εξαλειφθεί αυτή η µάστιγα που ταλανίζει την κυπριακή οικονοµία. ∆εν θα ανεχθούµε εκείνους που υπονοµεύουν ολόκληρο το σύστηµα και θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους συµπολίτες τους.

Σύντοµα η αναστολή δόσεων (moratorium) θα ολοκληρωθεί. Εµείς είµαστε έτοιµοι να στηρίξουµε τους βιώσιµους πελάτες µας από την αρχή του 2021, παρέχοντάς τους την αναγκαία ρευστότητα ή/και λύσεις αναδιάρθρωσης αν χρειαστεί, για να ξεπεράσουν τις προσωρινές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Είναι σηµαντική η µετάβασή τους από καθεστώς αναστολής πληρωµής σε καθεστώς οµαλής και σταδιακής πληρωµής, µέχρι η οικονοµία να αρχίσει να ανακάµπτει.

Εκτιµούµε πως η οικονοµία το 2021 θα αναπτυχθεί µε ρυθµό περίπου 4,0%. Τα καλά νέα για την εξεύρεση εµβολίου και την έναρξη των εµβολιασµών έχουν ήδη δηµιουργήσει συγκρατηµένη αισιοδοξία παγκόσµια. Η επόµενη µέρα πρέπει να µας βρει όλους συντονισµένους σε ένα ευρύτερο, ενιαίο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, του οποίου οι βάσεις τίθενται τόσο από την ευρωπαϊκή στρατηγική (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, Ταµείο Ανάκαµψης) όσο και από την εγχώρια ανάγκη να βελτιώσουµε και –γιατί όχι;– να αλλάξουµε το παραγωγικό µοντέλο της χώρας.

Στην Τράπεζα Κύπρου έχουµε πλήρη επίγνωση ότι ο ρόλος µας το 2021 θα είναι το ίδιο σηµαντικός όσο ήταν και το 2020. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχουµε τους ανθρώπους, την τεχνογνωσία αλλά και τις λύσεις για να συµβουλεύσουµε και να καθοδηγήσουµε για ακόµα µια φορά, ώστε να πετύχουµε ισχυρή και βιώσιµη ανάπτυξη αλλά και προοπτική για τις µελλοντικές γενιές.

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ