Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη ρεκόρ για το 2023 - Ξεπέρασαν τα €365 εκατομμύρια

Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτινάχθηκαν κατά 78% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στα €563,3 εκατ. λόγω της αύξησης των βασικών επιτοκίων και της αξιοποίησης της υψηλής ρευστότητας στον ισολογισμό της τράπεζας σε καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες

Στα €365,4 εκατομμύρια ανήλθαν τα κέρδη της Ελληνικής Τράπεζας το 2023, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από τόκους που προέρχονται από καταθέσεις και χρεόγραφα στην Κεντρική Τράπεζα, καθώς και λόγω των μειωμένων εξόδων μετά το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) του 2022. Πρόκειται ίσως για την υψηλότερη ιστορικά κερδοφορία του ομίλου, αφού ξεπέρασε τα κέρδη του 2018. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Τράπεζα, μοχλός ώθησης της υψηλής κερδοφορίας ήταν τα καθαρά έσοδα από τόκους, αφού εκτινάχθηκαν κατά 78% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στα €563,3 εκατ. λόγω της αύξησης των βασικών επιτοκίων και της αξιοποίησης της υψηλής ρευστότητας στον ισολογισμό της τράπεζας σε καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες.

«Το 2023 η Ελληνική Τράπεζα απέδειξε την ανθεκτικότητά της, με ισχυρά αποτελέσματα παρά τις προκλήσεις και την αβεβαιότητα που πηγάζει κυρίως από το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Πετύχαμε αξιόλογα αποτελέσματα με κέρδη ύψους €365 εκατ. για το έτος κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από τόκους που προέρχονται από καταθέσεις και χρεόγραφα στην Κεντρική Τράπεζα, καθώς και λόγω των μειωμένων εξόδων μετά το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) του 2022. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του μετασχηματισμού μας σε μια πελατοκεντρική και τεχνολογικά αναβαθμισμένη τράπεζα», ανέφερε ο Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, Αντώνης Ρούβας, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. 

Κύρια οικονομικά στοιχεία

• Σταθερή Κεφαλαιακή θέση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 22,8%1 και Ρυθμιστικός Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου 28,4%1 , υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις

• Μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης των MEΔ αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκιο που κατέχεται προς πώληση ήταν 7,5% ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΠΠΣ), ήταν 2,5%

• Η ολοκλήρωση του Project Starlight το 2023 σηματοδότησε μια νέα εποχή για την Τράπεζα με την πώληση ΜΕΔ αξίας περίπου 0,7 δισ. και της APS Debt Servicer

• Νέος δανεισμός ύψους €1.204 εκατ. για το έτος 2023, αυξημένος κατά 2% σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον στόχο για το έτος

• Τράπεζα επικεντρωμένη στη λιανική τραπεζική με σταθερή πελατειακή βάση και σημαντικό μερίδιο αγοράς στα νοικοκυριά (37% στις καταθέσεις και 33% στα δάνεια)

«Η ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου αναγνωρίστηκε και από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, καθώς τόσο η Moody’s όσο και η Fitch αναβάθμισαν την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας σε Baa3 και BBΒ- αντίστοιχα, τοποθετώντας την σε επενδυτική βαθμίδα για πρώτη φορά μετά τη κρίση του 2013. Επιπλέον, η απόφαση ενός εκ των μεγαλύτερων χρηματοοικονομικών οργανισμών στην Ελλάδα να επενδύσει στην Ελληνική Τράπεζα, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό μοντέλο και το franchise μας, και κατά συνέπεια στην οικονομία της χώρας μας», σημείωσε. 

Ρεκόρ νέου δανεισμού

Ο νέος δανεισμός το 2023 έφτασε τα €1,2 δισ., αυξημένος κατά 2% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για την Ελληνική Τράπεζα. Στην ανακοινωσή της, η Τράπεζα αναφέρει πως «η χρηματοδότηση τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η τεχνολογία, η ναυτιλία, η φιλοξενία και οι μεταφορές παραμένει υψηλή προτεραιότητα για εμάς, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα της οικονομίας».

Συμπεριλαμβανομένων των επισκοπημένων κερδών για την 1η εξαμηνία του 2023, μετά από έγκριση που δόθηκε από τις Εποπτικές Αρχές σύμφωνα με τις υποβολές κανονιστικών αναφορών, καθώς επίσης και των μη ελεγμένων κερδών για την 2η εξαμηνία του 2023 για τα οποία η Τράπεζα δεν έχει λάβει ακόμη έγκριση από τις Εποπτικές Αρχές.

Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους ανήλθαν στα €536 εκατ., αυξημένα κατά 78% σε ετήσια βάση, ενώ τα μη επιτοκιακά έσοδα για το 2023 έφτασαν τα €128 εκατ. αυξημένα κατά 26% σε ετήσια βάση.

«Με Αναπροσαρμοσμένο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου 28,4%, σημαντικά πιο ψηλά από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 542%), παραμένουμε σε πολύ καλή θέση και πλήρως αφοσιωμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους λιανικούς και επιχειρηματικούς μας πελάτες στο μέλλον. Ταυτόχρονα, παραμένουμε σε εγρήγορση για ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση της Τράπεζας, εξαιτίας των προκλήσεων στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον και το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο», προστίθεται. 

Παράλληλα, επισημαίνεται πως ηη περαιτέρω μείωση του δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την Τράπεζα. Παρά τη μετατόπιση των πλείστων μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός τραπεζικού τομέα, το επίπεδο των προβληματικών δανείων στην Κύπρο παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, επηρεάζοντας τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, με την Ελληνική να χαιρετίζει το σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», το οποίο αποτελεί, όπως σημειώνει, μια ευνοϊκή διευθέτηση, εξασφαλίζοντας στέγαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους πελάτες μας που έχουν πραγματική ανάγκη.

Άλλα σημαντικά στοιχεία του 2023:

• Το Project Starlight ολοκληρώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί. Η συναλλαγή μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο στον ισολογισμό της Τράπεζας κατά περίπου €0,7 δισ., με τον δείκτη ΜΕΔ, εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, να μειωθεί στο χαμηλό ποσοστό του 2,5% τον Δεκέμβριο του 2023.

• Έκδοση Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Tier 2 Subordinated Notes) ύψους €200 εκατ. με ποσοστό 10,25% τον Μάρτιο του 2023.

Άλλα βασικά στοιχεία:

• Καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος 2023 ύψους €536,3 εκατ., αυξημένα κατά 78% σε ετήσια βάση

• 99,7% του νέου δανεισμού μετά το 2018 είναι εξυπηρετούμενο

• Δείκτης εξόδων προς έσοδα2  για το έτος 2023 στο 34% λόγω υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους και μειωμένων εξόδων προσωπικού λόγω του ΣΕΠΑ τον Δεκέμβριο του 2022

• Άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 542% και με €5,8 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ3 , επιτρέποντας στην Τράπεζα να επωφεληθεί από την αύξηση στα επιτόκια

• Δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στο 39,4%, επιτρέποντας περαιτέρω επιχειρηματική επέκταση.

Ο κ. Ρουβάς ανέφερε πως το 2023, το ταξίδι του μετασχηματισμού της Τράπεζας με στόχο την αντιμετώπιση δομικών προκλήσεων και το ξεκλείδωμα όλων των δυνατοτήτων της παρέμεινε στη σωστή πορεία.

«Έγιναν αποφασιστικά βήματα προς την ψηφιοποίηση, την περαιτέρω αναβάθμιση των ψηφιακών μας καναλιών με την προσφορά δανειακών προϊόντων μέσω κινητού, καθώς και τον εξορθολογισμό του δικτύου των καταστημάτων μας, των διαδικασιών μας και της διαχείρισης του κόστους».

Παράλληλα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της ότι η εταιρική υπευθυνότητα, η βιωσιμότητα και η πράσινη ανάπτυξη αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες για τη συνολική λειτουργία της Ελληνικής Τράπεζας, υπέδειξε πως η αναθεωρημένη Στρατηγική ESG κατέστη αναπόσπαστο μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας, ενσωματώνοντας συγκεκριμένους στόχους σε όλα τα επίπεδα των εργασιών της.

«Επιδίωξή μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση και έμφαση στο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση)».

Τέλος, ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους της Τράπεζας για τη συνεχή υποστήριξη, δηλώνοντας ευγνώμων και περήφανος για «τους συναδέλφους που παραμένουν επικεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας, στην εκτέλεση του απαιτητικού σχεδίου μετασχηματισμού μας και στη συνεχή δημιουργία αξίας για όλους τους επηρεαζόμενους».

Διαβάστε επίσης: Με κέρδη €487 εκατ. έκλεισε το 2023 για την Τράπεζα Κύπρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ