Ανοίγουν οι κατάλογοι επιχειρήσεων για χορηγίες φωτοβολταϊκών και θερμομόνωση

Θα καταρτιστούν δύο διαφορετικοί κατάλογοι -Για την εγγραφή στους καταλόγους οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα προεγγραφής συμμετέχοντα εμπορευόμενου

Ξεκινά η εγγραφή επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα σχέδια χορηγιών για ενθάρρυνση χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε στους καταλόγους συμμετεχόντων εμπορευομένων, σύμφωνα με την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε).

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της  Επιτροπής αναφέρεται ότι θα καταρτιστούν δύο διαφορετικοί κατάλογοι. Ο πρώτος είναι ο κατάλογος Συμμετεχόντων Εμπορευομένων - Φωτοβολταϊκά, στον οποίο εγγράφονται οι εμπορευόμενοι που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων για τις Κατηγορίες Α1, Α2 και Α3 του Σχεδίου Χορηγιών. Ο δεύτερος αφορά τον κατάλογος Συμμετεχόντων Εμπορευομένων - Θερμομόνωση, στον οποίο εγγράφονται οι εμπορευόμενοι που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων για τις κατηγορίες Β1 και Β2 του Σχεδίου Χορηγιών.

Η εγγραφή στους δύο πιο πάνω καταλόγους είναι ανεξάρτητη, σημειώνει η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου και κάθε εμπορευόμενος μπορεί να εγγραφεί σε έναν ή και στους δύο καταλόγους. 

Για την εγγραφή στους καταλόγους οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα προεγγραφής συμμετέχοντα εμπορευόμενου, στην οποία θα δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας που επιθυμούν να δημοσιοποιηθούν στους καταλόγους, καθώς και το προσωπικό/συνεργάτες τους στους οποίους θα δοθεί πρόσβαση στο σύστημα για σκοπούς υποβολής Ενημέρωσης Υλοποίησης Επενδύσεων των πελατών τους, και να αποστείλουν ταχυδρομικώς κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη δήλωση συμμετέχοντος εμπορευομένου και τη συμφωνία συμμετοχής εμπορευομένου, ως προβλέπεται στο Σχέδιο Χορηγιών.

Προστίθεται ότι προς αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων, ότι οι επιχειρήσεις, πριν την αποστολή των πιο πάνω, πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών και να βεβαιωθούν ότι έχουν κατανοήσει τις πρόνοιες του και τις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν ως συμμετέχοντες εμπορευόμενοι. Επιπλέον, πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τη συμφωνία συμμετοχής εμπορευομένου που θα υπογράψουν και να βεβαιωθούν ότι έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο της συμφωνίας στην οποία θα συμβληθούν. Τέλος, καλούνται να βεβαιωθούν ότι έχουν συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία της δήλωσης συμμετέχοντος εμπορευομένου και της συμφωνίας συμμετοχής εμπορευομένου και έχουν υπογράψει και μονογράψει όλα τα πεδία που απαιτούνται. 

Διευκρινίζεται ότι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση συμμετέχοντος εμπορευομένου και συμφωνία συμμετοχής. Η κάθε νομική οντότητα θεωρείται ξεχωριστή επιχείρηση και θα πρέπει να προβεί σε διαφορετική εγγραφή, ενώ συνίσταται προσοχή με θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να προβούν σε ξεχωριστή εγγραφή και να δηλώσουν διαφορετικούς χρήστες στους οποίους θα δοθεί πρόσβαση στο σύστημα. Ακόμα, σημειώνεται ότι η υποβολή των πιο πάνω δεν συνεπάγεται αυτόματη εγγραφή στους καταλόγους. Η εγγραφή στους καταλόγους θα ολοκληρωθεί και οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν σχετικά μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής. 

Η δυνατότητα εγγραφής στους καταλόγους συμμετεχόντων εμπορευομένων θα παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου Χορηγιών. Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η Επιτροπή θα καταχωρεί τον εμπορευόμενο στον κατάλογο συμμετεχόντων εμπορευομένων το αργότερο εντός ενός μηνός.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Τα 50ευρα προτιμούν οι παραχαράκτες - Τρεις τρόποι για να τα ξεχωρίζετε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ