Η δημοσιονομική τρύπα ξεπέρασε τα 729 εκατομμύρια ευρώ

Η Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση για το δημοσιονομικό έλλειμμα του πρώτου δεκαμήνου του 2020.

Η Στατιστική Υπηρεσία έδωσε στην δημοσιότητα τα στοιχεία που αφορούν το δημοσιονομικό ισοζύγιο της κυβέρνησης, ανακοινώνοντας έλλειμμα που κυμαίνεται στα 727,9 εκατομμύρια ευρώ για τους πρώτους 10 μήνες του 2020, αντιστοιχώντας σε 3,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Το έλλειμμα είναι αποτέλεσμα των συνεπειών της πανδημίας και της απαραίτητης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους για την στήριξη της απασχόλησης και της κατανάλωσης και των μειωμένων εσόδων της κυβέρνησης λόγω της πτώσης σημαντικών τομέων της οικονομίας και της μειωμένης τουριστικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο περσινό δεκάμηνο του 2019, καταγράφηκε πλεόνασμα ύψους 639,3 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί σε 2,9% του ΑΕΠ.

Αύξηση των δαπανών και μείωση των εσόδων
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 αυξήθηκαν κατά €718,5 εκ. (+10,7%) και ανήλθαν στα €7.448,0 εκ. σε σύγκριση με €6.729,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι, η σημαντική αυτή αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα €506,2 εκ..

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €338,6 εκ. (+40,8%) και ανήλθε στα €1.169,0 εκ. σε σύγκριση με €830,4 εκ. το 2019. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €96,9 εκ. (+4,4%) και ανήλθαν στα €2.318,8 εκ. σε σύγκριση με €2.221,9 εκ. το 2019. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €101,4 εκ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €2.182,8 εκ. σε σύγκριση με €2.081,4 εκ. το 2019. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €472,7 εκ. και ανήλθαν στα €509,0 εκ. σε σύγκριση με €36,3 εκ. το 2019. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €53,8 εκ. (+13,0%) και ανήλθαν στα €466,7 εκ. σε σύγκριση με €412,9 εκ. το 2019.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €299,3 εκ. (-41,7%) και περιορίστηκε στα €418,4 εκ. σε σύγκριση με €717,7 εκ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €338,3 εκ. (-79,9%) και περιορίστηκαν στα €85,0 εκ. σε σύγκριση με €423,3 εκ. το 2019. Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €39,0 εκ. (+13,2%) και ανήλθαν στα €333,4 εκ. σε σύγκριση με €294,4 εκ. το 2019. Oι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €45,6 εκ. (-10,6%) και περιορίστηκαν στα €383,3 εκ. σε σύγκριση με €428,9 εκ. το 2019.

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 μειώθηκαν κατά €648,6 εκ. (-8,8%) και περιορίστηκαν στα €6.720,2 εκ. σε σύγκριση με €7.368,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €305,6 εκ. (-10,8%) και περιορίστηκαν στα €2.511,5 εκ. σε σύγκριση με €2.817,1 εκ. το 2019, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €139,0 εκ. (-7,7%) και περιορίστηκαν στα €1.654,7 εκ. σε σύγκριση με €1.793,7 εκ. το 2019. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €235,1 εκ. (-14,3%) και περιορίστηκαν στα €1.412,3 εκ. σε σύγκριση με €1.647,4 εκ. το 2019. Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €36,1 εκ. (-1,9%) και περιορίστηκαν στα €1.904,5 εκ. σε σύγκριση με €1.940,6 εκ. το 2019. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €72,1 εκ. (-45,0%) και περιορίστηκαν στα €88,2 εκ. σε σύγκριση με €160,3 εκ. το 2019. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €2,5 εκ. (-0,4%) και περιορίστηκαν στα €562,0 εκ. σε σύγκριση με €564,5 εκ. το 2019. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €6,7 εκ. (-3,9%) και περιορίστηκαν στα €164,5 εκ. σε σύγκριση με €171,2 εκ. το 2019.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €9,5 εκ. (+14,0%) και ανήλθαν στα €77,2 εκ. σε σύγκριση με €67,7 εκ. το 2019.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ