Πόσα SMS έστειλαν οι Κύπριοι για τις μετακινήσεις τους;

Πόσα SMS έστειλαν οι Κύπριοι για τις μετακινήσεις τους; Ποια ήταν η πρώτη τους επιλογή;

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κοινοποιεί τα στατιστικά για την αποστολή SMS για κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις πολιτών για την Κυριακή 10 και χθες, Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021.

Σχετική κατάσταση θα εκδίδεται καθημερινά για την προηγούμενη ημέρα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ