Για ποτ πουρί παραβιάσεων κατηγορεί η ΕΥ την Αστυνομία - Αναλυτικά η έκθεση

Πυρομαχικά που φυλάσσονται με κροτίδες, αστυνομικοί σε ρόλο σωφέρ για τα παιδιά του ΠτΔ, ανείσπρακτα εξώδικα και παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μεταξύ των όσων αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική της έκθεση για την Αστυνομία Κύπρου

Παραβιάσεις αστυνομικών οχημάτων που καταγράφηκαν από το σύστημα φωτοεπισήμανσης, πυρομαχικά που ελέγχονται κάθε εξάμηνο αντί δίμηνο όπως προβλέπεται, κλοπές υπηρεσιακών πιστολιών, φυλάξεις οχημάτων φορτωμένων με χιλιάδες κροτίδες σε αποθήκες με εκρηκτικά και για αστυνομικούς σε ρόλο.. σωφέρ των παιδιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι κάποιες από τις διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που αναφέρονται σε έκθεση την οποία εξέδωσε σήμερα. 

Ειδικότερα, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του οποίου ελέγχθηκε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών της Αστυνομίας για το έτος 2022, ενώ στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης των πράξεων και αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέτασε και διάφορα άλλα θέματα αρμοδιότητας της Αστυνομίας.  

Καταγγέλλει συσκότιση για εξώδικα και οπλισμό σε ιδιώτες 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία κατηγορεί ωστόσο,την Αστυνομία, για συσκότιση, αφού όπως αναφέρει δεν της επέτρεψε πρόσβαση, “κατά παράβαση του Συντάγματος” σε ό,τι αφορά τον έλεγχο σε διάφορα ζητήματα. 

Μεταξύ αυτών, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως ζήτησε κατάλογο των εξώδικων προστίμων που δεν έχουν εισπραχθεί εντός προθεσμίας και τα οποία προωθήθηκαν για λήψη δικαστικών μέτρων, αλλά στη συνέχεια η υπόθεση αποσύρθηκε χωρίς να εισπραχθεί οποιοδήποτε ποσό. Αν και η Αστυνομία παρείχε μερική πληροφόρηση για τα πρόσωπα που απαλλάχθηκαν της υποχρέωσης εξόφλησης του εξωδίκου, αρνήθηκε στη συνέχεια να δώσει ονομαστικές πληροφορίες και στοιχεία για την αξία των εξωδίκων ανά κατηγορία ταξινόμησης, για το αδίκημα που αφορά το κάθε εξώδικο, καθιστώντας αδυνατή η διενέργεια του ελέγχου στον τομέα αυτό.

Παράλληλα, σε μία άλλη περίπτωση η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως ζήτησε από την Αστυνομία όπως της κοινοποιήσει όλες τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (μαζί με τις αντίστοιχες Προτάσεις), στη βάση των οποίων διενεργήθηκαν χορηγήσεις σε ιδιώτες, υπηρεσιακού οπλισμού, που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Δημοκρατίας. Η Αστυνομία, κατά παράβαση, όπως σημειώνει η ΕΥ, του Συντάγματος, επικαλέστηκε λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και αρνήθηκε να παραχωρήσει τα εν λόγω στοιχεία, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό, τη διενέργεια του ελέγχου στον τομέα αυτό. Η ΕΥ αποτάθηκε επίσης, στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δεν απάντησε, όπως λέει, στην επιστολή της. 

Οι κάμερες που πρόδωσαν 

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα της ΕΥ περιλαμβάνονται οι παραβιάσεις από αστυνομικά οχήματα που καταγράφηκαν από το σύστημα φωτοεπισήμανσης. 

Όπως αναφέρει, σε διάστημα 13 μηνών, καταγράφηκαν από το σύστημα φωτοεπισήμανσης, συνολικά 164 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από αστυνομικά οχήματα. Το 93% των περιπτώσεων κρίθηκαν ως δικαιολογημένες από το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου, χωρίς ωστόσο να επισυνάπτεται πάντοτε η αναγκαία τεκμηρίωση για τη μη δίωξη των εμπλεκόμενων μελών. Για τις περιπτώσεις όπου αποφασίστηκε η ποινική δίωξη μελών της Δύναμης (7%), δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής κανένα εξώδικο χρηματικό πρόστιμο. 

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εξωδίκων, η ΕΥ διαπιστώνει πως το 35% των εξωδίκων που εκδόθηκαν από το σύστημα φωτοεπισήμανσης δεν έχουν ακόμη παραληφθεί από τους παραβάτες. Από το πιο πάνω ποσοστό, περισσότερα από τα μισά έχουν εκδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Επίσης, επισημαίνεται πως πολλές εξώδικες κλήσεις εκδίδονται λανθασμένα, λόγω τεχνικών προβλημάτων στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, με αποτέλεσμα να προκύπτει ανάγκη για την εκ των υστέρων ακύρωσή τους, ενώ κάνει λόγο για μεγάλος αριθμό εξωδίκων που παραμένει απλήρωτος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να προωθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για προσαγωγή των οφειλετών στο δικαστήριο. 

Όχημα φορτωμένο με κροτίδες σε αποθήκη πυρομαχικών 

Την ίδια ώρα, η Ελεγκτική Υπηρεσία φέρνει στο φως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ασφάλειας, αφού διαπίστωσε πως η Αστυνομία τοποθέτησε προσωρινά, εντός αποθήκης οπλισμού/πυρομαχικών, μηχανοκίνητο όχημα φορτωμένο με 303.000 κροτίδες που είχαν κατασχεθεί, παραβιάζοντας θεμελιώδεις κανόνες/οδηγίες ασφάλειας των πυρομαχικών/εκρηκτικών υλών. 

Διαπιστώνει επίσης πως, σε απόσταση 12 μέτρων από την πιο πάνω αποθήκη υπάρχει υπέργεια αποθήκη (ντεπόζιτο) πετρελαιοειδών χωρητικότητας δύο τόνων, η οποία συνορεύει με εύφλεκτα υλικά χωρίς την ύπαρξη πυροσβεστικού σημείου.  

Συμπληρώνει παράλληλα πως ποσότητα πυρομαχικών που κρίθηκε ακατάλληλη για χρήση και αποθήκευση, στη βάση φυσικοχημικών εξετάσεων, παραμένει εντός της αποθήκης οπλισμού/πυρομαχικών, αντί να προωθηθεί άμεσα προς καταστροφή και χωρίς να ληφθούν οι επιβαλλόμενες ασφαλιστικές δικλείδες για αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. 

Κλοπές πιστολιών και αδυναμίες στην καταμέτρηση 

Σοβαρά ατοπήματα καταγράφονται και στον έλεγχο του οπλισμού και των πυρομαχικών με την Ελεγκτική Υπηρεσία να διαπιστώνει ότι ο έλεγχος/καταμέτρηση του οπλισμού και πυρομαχικών που φυλάσσονται εντός τριών αποθηκών οπλισμού πυρομαχικών στις οποίες έγινε έλεγχος, διενεργείται κάθε εξάμηνο, ενώ με βάση οδηγίες της Ηγεσίας της Δύναμης θα πρέπει να διενεργείται κάθε δύο μήνες. Επίσης, για τις δύο από τις τρεις, δεν ετοιμάστηκε το προβλεπόμενο πιστοποιητικό παράδοσης/παραλαβής κατά την αλλαγή του αποθηκάριου.  

Στο παρελθόν, σημειώνει η ΕΥ, είχαν απολεσθεί ή κλαπεί από μέλη της Αστυνομίας, συνολικά 13 υπηρεσιακά πιστόλια, σε παγκύπρια κλίμακα. Το ένα από αυτά ανευρέθηκε, αφότου χρησιμοποιήθηκε για διάπραξη ποινικού αδικήματος στην Επαρχία Λάρνακας. 

Αστυνομικοι σε ρόλο… σωφέρ

Από τα ευρήματά της ΕΥ δεν έλειπε ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού, όπως επισημαίνει, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, χρησιμοποιούνται υπηρεσιακά οχήματα για τις μετακινήσεις των παιδιών του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

“Για την Υπηρεσία μας είναι σαφές ότι, οι όποιοι λόγοι ασφάλειας προβάλλονται, δεν μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να διακινούνται ιδιώτες με έξοδα του κράτους. Υποδείξαμε ότι, κατά την άποψή μας, η μεταφορά των παιδιών του Προέδρου της Δημοκρατίας με υπηρεσιακό αυτοκίνητο είναι παράνομη και συνιστά κατάχρηση εξουσίας”, τονίζει στην Έκθεσή της η ΕΥ.   

Αστυνομικοί πίσω από τις μισές συγκρούσεις

Σε ένα άλλο σημείο, αναφέρει πως από σύνολο 455 τροχαίων συγκρούσεων στις οποίες ενεπλάκησαν αστυνομικά οχήματα κατά την περίοδο 2015 - 2022, οι 231 προκλήθηκαν με ευθύνη των μελών της Αστυνομίας. 

Σε καμία περίπτωση μέχρι σήμερα, υπογραμμίζει η ΕΥ, δεν προωθήθηκαν διαδικασίες για καταλογισμό της ευθύνης του κόστους αποκατάστασης των ζημιών που προξένησαν, καθότι τους αποδίδεται ο χαρακτηρισμός «Συνήθεις τροχαίες συγκρούσεις». 

Επιπρόσθετα, αναφέρει πως κατά το 2022 διατέθηκαν, σε 12 συνεργεία επιδιόρθωσης αμαξωμάτων οχημάτων, της επαρχίας Λευκωσίας, συνολικά €127.730, επιπλέον ο Φ.Π.Α, με απευθείας ανάθεση χωρίς τη διενέργεια του απαιτούμενου δημόσιου διαγωνισμού και χωρίς τη σύναψη οποιασδήποτε γραπτής συμφωνίας με τους συμβαλλόμενους.  

Οι υπερωρίες, το κυλικείο και οι δημόσιες συμβάσεις 

Στην Έκθεση καταγράφονται επίσης ζητήματα που αφορούν τις υπερωρίες, σημειώνοντας πως παρατηρείται σημαντική αύξηση στο ύψος των υπερωριών (από €11 εκ. σε €16 εκ.), ενώ το υπόλοιπο του συσσωρευμένου χρόνου ανάπαυσης που δόθηκε έναντι υπερωριακής εργασίας (71.230 ώρες) παραμένει σε υψηλά επίπεδα. 

Επιπρόσθετα, η ΕΥ εστιάζει στον ανάδοχο του κυλικείου της Αστυνομίας, ο οποίος, όπως λέει, συστηματικά δεν κατέβαλλε το ενοίκιο και έξοδα κοινής ωφελείας. 

“Η Αστυνομία αποδέχθηκε την παραχώρηση, έναντι της οφειλής, επαγγελματικού εξοπλισμού (που δεν εντοπίσαμε, τόσο στα κατάστιχα κυβερνητικής περιουσίας, όσο και με φυσική παρουσία) και τη συνέχιση λειτουργίας του κυλικείου από μέρους του, χωρίς ανανέωση της σύμβασης και χωρίς την καταβολή ενοικίου και εξόδων κοινής ωφελείας. Η νέα σύμβαση κατακυρώθηκε στον ίδιο Ανάδοχο, χωρίς να περιληφθεί όρος για καταβολή ενοικίου. Η Αστυνομία δεν μας υπέβαλε τα στοιχεία που ζητήσαμε ή οποιαδήποτε σχόλια σε σχέση με τις πιο πάνω ενέργειες”, αναφέρει η ΕΥ. 

Αδυναμίες διαπιστώνονται επίσης,τόσο για το Υπουργείο, όσο και για την Αστυνομία, στην παρακολούθηση και έγκαιρη διαχείριση διαγωνισμών της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να παρέλθει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και, ως εκ τούτου, να ακυρωθούν.  

“Διαπιστώσαμε αδυναμία της Αστυνομίας να διαχειριστεί και να αξιολογήσει ορθά τους διαγωνισμούς, με βάση τις πρόνοιες των Κανονισμών, στις περιπτώσεις που οι τιμές που λαμβάνονται από τους προσφοροδότες είναι εξωπραγματικά υψηλές, σε σύγκριση με την εκτιμώμενη αξία”, σημειώνει η ΕΥ. 

Διαβάστε επίσης: Τέλος στο οριζόντιο 5% ΦΠΑ για πρώτη κατοικία – Πότε ισχύει και πότε απορρίπτεται

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ