Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη: Οι γυναίκες αξίζουν ίση μεταχείριση και ευκαιρίες

«Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής είναι επίμονο και περιορίζει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες πολλών ταλαντούχων γυναικών», επισημαίνει η επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικής και Διοίκησης της Baker Tilly South East Europe Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΟΛΕΜΙΤΗ*

Παρόλο που η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι αυξημένη, η συζήτηση για την Ισότητα των Φύλων παραμένει ακόμα ανοικτή και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής εξακολουθεί να υφίσταται. Ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Παρατηρώ και αναγνωρίζω την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, αναγνωρίζω επίσης ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει όσον αφορά την επίτευξη πραγματικής ισότητας των φύλων, ιδιαίτερα σε ηγετικές θέσεις / θέσεις ευθύνης.

Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής είναι επίμονο και περιορίζει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες πολλών ταλαντούχων γυναικών. Κατά την άποψή μου, μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα είναι η εφαρμογή προσωρινών ποσοστώσεων οι οποίες αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες έχουν ίση εκπροσώπηση σε ηγετικές θέσεις και ρόλους λήψης αποφάσεων.

Φυσικά, οι ποσοστώσεις δεν είναι η μόνη ούτε και η μόνιμη λύση. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά παραδείγματα πολιτικών που μπορούν να μελετηθούν, όπως κρατικά μέτρα στήριξης ή επιβράβευσης των επιχειρήσεων που έμπρακτα εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας των φύλων, με χρηματοοικονομικά και φορολογικά κίνητρα. Παράλληλα, είναι σημαντικό για τις εταιρείες να δημιουργήσουν μια υποστηρικτική και χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρα που προωθεί την ισότητα των φύλων, με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και την ενθάρρυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης και ανέλιξης.

Η 8η Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα/γυναίκες θα αφιερώνατε τη μέρα αυτή και γιατί;

Αφιερώνω την 8η Μαρτίου σε όλες τις γυναίκες που έχουν αγωνιστεί για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτές οι γυναίκες, έχουν δείξει απίστευτη γενναιότητα, αποφασιστικότητα και δύναμη στις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο για όλες τις γυναίκες και έχουν ανοίξει τον δρόμο για την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν πρέπει να ξεχνούμε επίσης τις αμέτρητες άγνωστες γυναίκες που αντιμετώπισαν διακρίσεις και καταπίεση, ωστόσο κατάφεραν να ξεπεράσουν τις αντιξοότητες και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία. Αυτές οι γυναίκες ενσαρκώνουν το πνεύμα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στη νέα κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το θέμα της Ισότητας, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών;

Είναι σημαντικό οι γυναίκες να μην αντιμετωπίζονται ως μια σκέψη εκ των υστέρων σε καμία πτυχή της κοινωνίας, ιδιαίτερα στον χώρο εργασίας. Οι γυναίκες έχουν τις ίδιες δεξιότητες, ικανότητες και δυνατότητες με τους άνδρες, και είναι καιρός η κοινωνία να αναγνωρίσει αυτό το γεγονός. Πολύ συχνά, οι γυναίκες δεν προωθούνται για προαγωγές, ή αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους και δεν τους δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες να αναπτυχθούν επαγγελματικά.

Αυτό το είδος διακρίσεων όχι μόνο υπονομεύει την εμπιστοσύνη και την αυτοεκτίμηση των γυναικών, αλλά περιορίζει επίσης τις δυνατότητές τους και περιορίζει την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι γυναίκες αξίζουν ίση μεταχείριση και ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο και εναπόκειται στην κοινωνία αλλά και στο κράτος να το κάνει πραγματικότητα. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε οποιαδήποτε χάραξη πολιτικής, στην ισότητα των φύλων αλλά και να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη της προκατάληψης και των διακρίσεων.

Γυναίκα με μια λέξη…

Άξια

WhoisWho

Η Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη είναι Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικής και Διοίκησης της Baker Tilly South East Europe. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του ICC Women Cyprus Network, μέλος του Οργανισμού Επιχειρηματιών Επαγγελματιών Γυναικών (ΟΓΕΕ) και της Wista Cyprus. Κατέχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Έχει συνεργαστεί στενά με Οργανισμούς σε μεγάλο αριθμό χωρών, βοηθώντας τους να καθορίσουν το όραμα και τη στρατηγική τους, τον οικονομικό τους σχεδιασμό, τις σχέσεις τους με επενδυτές και την αναπτυξιακή τους στρατηγική.

*Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικής και Διοίκησης της Baker Tilly South East Europe

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ