Σύλβια Καρακατσάνη: Οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις

«Ως πολίτης αυτού του κράτους και ως γυναίκα αναμένω να δω στην πράξη την υιοθέτηση πολιτικών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων» υπογραμμίζει στο δικό της μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η Σύλβια Καρακατσάνη, γενική διευθύντρια της ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας.

Συνέντευξη της Σύλβιας Καρακατσάνη*

Παρόλο που η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι αυξημένη, η συζήτηση για την Ισότητα των Φύλων παραμένει ακόμα ανοικτή και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής εξακολουθεί να υφίσταται. Ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Θα έλεγα πολύ απλά πως μπορούμε και καλύτερα. Αδιαμφισβήτητα έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου, ωστόσο, οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας δεν έχουν εκλείψει. Η συμμετοχή των γυναικών στον τομέα απασχόλησης είναι χαμηλότερη συγκριτικά με τους άντρες, ενώ οι άντρες υπερτερούν αριθμητικά στις ιεραρχικά ψηλότερες θέσεις. Θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι η χώρα μας καταγράφει μια από τις χειρότερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικές και διευθυντικές θέσεις μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε.. Η κατάργηση της ανισότητας στην αγορά εργασίας προϋποθέτει την αναγνώριση των ικανοτήτων και της προσφοράς των γυναικών, την παροχή ίσων ευκαιριών εργοδότησης και ανέλιξης, ισομισθία και πρωτίστως την εξάλειψη των στερεότυπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων.

Η 8η Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα/γυναίκες θα αφιερώνατε τη μέρα αυτή και γιατί;

Σε όλες τις γυναίκες που καθημερινά δίνουν αγώνα επιβίωσης, διεκδικούν την ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα της μόρφωσης και αντιστέκονται στην επιβολή κοινωνικών και θρησκευτικών κανόνων που καταπατούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όλοι οφείλουμε να στηρίξουμε τον αγώνα που διεξάγουν αυτές οι γυναίκες και να συνδράμουμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και καταπάτησης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στη νέα κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το θέμα της Ισότητας, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών;

Σε κάθε προεκλογική περίοδο η Ισότητα των Φύλων και η κατάργηση των διακρίσεων αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και αναπόσπαστο μέρος του πολιτικού προγράμματος κάθε υποψήφιου. Και σ’ αυτή την εκλογική μάχη κατατέθηκαν προτάσεις και δόθηκαν υποσχέσεις και δεσμεύσεις για ισότιμη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και εφαρμογή πολιτικών που θα προάγουν την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους τομείς.

Ως πολίτης αυτού του κράτους και ως γυναίκα αναμένω να δω στην πράξη την υιοθέτηση πολιτικών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων και θα ανοίξουν τον δρόμο στις γυναίκες για να διεκδικήσουν ισόρροπη εκπροσώπηση σε θέσεις ευθύνης και εξουσίας στην πολιτική, στη δημόσια ζωή και στον ευρύτερο επαγγελματικό τομέα. Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει πιστά και χωρίς παρεκκλίσεις το νομοθετικό πλαίσιο που θωρακίζει την ισότητα των δύο φύλων και ταυτόχρονα να επενδύσει στην παιδεία και στην καλλιέργεια της έννοιας της Ισότητας στα παιδιά, ώστε ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα έχει ως βασικούς πυλώνες τον σεβασμό και την αποδοχή και θα απορρίπτει κάθε μορφής διάκριση.

Γυναίκα με μια λέξη...

Δημιουργία

WhoisWho

 Η Σύλβια Καρακατσάνη γεννήθηκε στη Λεμεσό, το 1973. Σπούδασε Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις και εργάστηκε για 18 χρόνια ως δημοσιογράφος σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Από το 2009 εργάζεται στην εταιρεία ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας και το 2020 ανέλαβε καθήκοντα γενικής διευθύντριας.

*Γενική διευθύντρια ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ