Άννα Μιχαηλίδου: Οι γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με «αόρατες προκλήσεις»

«Αφιερώνω αυτή τη μέρα σε όλες τις γυναίκες του κόσμου που καθημερινά παλεύουν και βρίσκουν τη δύναμη να συνεχίζουν και να αριστεύουν», υπογραμμίζει σε μήνυμά της με αφορμή την 8η Μαρτίου η HR Manager του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου Άννα Μιχαηλίδου.

Συνέντευξη της Άννας Μιχαηλίδου*

Παρόλο που η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι αυξημένη, η συζήτηση για την Ισότητα των Φύλων παραμένει ακόμα ανοικτή και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής εξακολουθεί να υφίσταται. Ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην παροχή  ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων των φύλων και ειδικότερα τη θέση της γυναίκας στην εργασία είναι αδιαμφισβήτητη. Είναι γεγονός, ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε πολύ ανώτερα επίπεδα, απ’ όσο ποτέ, όσον αφορά την επαγγελματική ανέλιξη.  Ωστόσο, η συζήτηση για την αντιμετώπιση των φύλων στον εργασιακό χώρο και για το εάν όντως τελικά προσφέρονται οι ίδιες ευκαιρίες αδιακρίτως, παραμένει ακόμα ανοικτή. Το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» εξακολουθεί να είναι μία πραγματικότητα. Πολύ συχνά γυναίκες που επιδιώκουν να ανελιχθούν σε ανώτερες υπεύθυνες διοικητικές θέσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με «αόρατες προκλήσεις» όπως είναι η μητρότητα και η ανατροφή της οικογένειας. Οι προκλήσεις αυτές βασίζονται κυρίως σε προκαταλήψεις και συχνά βάζουν φρένο σε ικανές και αξιόλογες γυναίκες που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν υψηλές θέσεις στον χώρο εργασίας. Οι φιλοδοξίες πολλών γυναικών για σταδιοδρομία και επαγγελματική εξέλιξη υποβαθμίζονται προτεραιότητας έναντι της μητρότητας και ανατροφής των παιδιών. Συνεπώς, η προοπτική για το χτίσιμο της καριέρας μειώνεται. Αυτό φυσικά, έρχεται σε συνδυασμό με τα προνόμια και διευκολύνσεις που κάθε χώρα παρέχει στις γυναίκες, έτσι ώστε να μπορούν να εναρμονίζουν την καριέρα με τη φροντίδα της οικογένειας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ευημερία και η ανέλιξη ενός Οργανισμού συνδέεται έντονα με την Ισότητα των Φύλων. Εάν η παροχή ίσων ευκαιριών στον χώρο εργασίας δεν βρίσκονται στο επίκεντρο των στόχων τόσο του κράτους όσο και των Οργανισμών, οι συνέπειες μπορεί να είναι επιζήμιες. Συνεπώς, είναι ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν για να μιλάμε για αληθινά ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση.

Η 8η Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα/γυναίκες θα αφιερώνατε τη μέρα αυτή και γιατί;

Αφιερώνω αυτή τη μέρα σε όλες τις γυναίκες του κόσμου που καθημερινά παλεύουν και βρίσκουν τη δύναμη να συνεχίζουν και να αριστεύουν ξεπερνώντας τους σκοπέλους και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σε κάθε μητέρα, σύζυγο, αδελφή, φίλη, εργαζόμενη, σε κάθε γυναίκα που αντέχει και αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο και σε κάθε γυναίκα που είναι ικανή από το μηδέν να κάνει τα πάντα. 

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στη νέα κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το θέμα της Ισότητας, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών;

Οι λόγοι που περιορίζουν την ανέλιξη των γυναικών συνδέονται κατά κύριο λόγο με τη νομοθεσία που αφορά τις παροχές μητρότητας και παιδικής φροντίδας. Συνεπώς μέριμνα για παροχή προνομίων και διευκολύνσεων στις γυναίκες που αποκτούν οικογένεια είναι ζωτικής σημασίας. Η παροχή ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτως φύλου και η ίση μεταχείριση γενικότερα, είναι θέματα που επιβάλλεται να φροντίζει κάθε χώρα που οραματίζεται πρόοδο και ευημερία σε κάθε επίπεδο. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι η ίση μεταχείριση, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών είναι θέματα που θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής στρατηγικής της νέας κυβέρνησης.

Γυναίκα με μια λέξη…

Δύναμη

WhoisWho

Η Άννα Μιχαηλίδου, είναι HR Manager στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) έχοντας την ευθύνη της λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού και της ανάπτυξης και διαχείρισης του στρατηγικού σχεδιασμού και διαδικασιών που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους. Κατέχει Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης και δύο Μεταπτυχιακούς τίτλους στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Οργανωσιακή Ψυχολογία.  Είναι μέλος του CIPD (UK) και πιστοποιημένη Executive Coach. Κατέχει πολυετή πείρα στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του ΙΝΓΚ και υπεύθυνη διαχείρισης και συντονισμού του Πλάνου Δράσης Ισότητας Φύλων, καθώς και τη διατήρηση των διαπιστεύσεων του Ινστιτούτου όπως είναι ο  «Εργοδότης Ισότητας», το «HR Excellence in Research» και το πρότυπο «Sound Industrial Relations».

*HR Manager ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΙΝΓΚ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ