Με πτώση έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου.

Με πτώση έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) με τον Γενικό Δείκτη να διατηρείται κάτω από το όριο των 70 μονάδων, μειωμένος κατά 0,81% στις 67,43 μονάδες.
 
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε, επίσης, πτώση σε ποσοστό 0,85%, κλείνοντας στις 40,59 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €302.658,68.
 
Πτώση κατέγραψαν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Ζημιές κατέγραψε η Εναλλακτική  Αγορά σε ποσοστό 1,15%, η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,69%, οι  Επενδυτικές Εταιρείες σε ποσοστό 1,87% και τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 1,38%.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με 253,723,26  ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,51 –πτώση 0,53%), της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με 17.129,92 ευρώ (τιμή κλεισίματος €0,50– πτώση 1,96%), της ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙAΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ με 9.191 ευρώ (τιμή κλεισίματος €2,30 – πτώση 1,71%), της Ελληνικής Τράπεζας με 5.361,49 ευρώ (τιμή κλεισίματος €0,83 – πτώση 0,24%) και της ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ με 3.483,46 ευρώ (τιμή κλεισίματος €0,41 –χωρίς μεταβολή).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 9 πτωτικά και 8 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 191.

Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Lenorca Corporation Public Company Ltd, Allenbrooke Plc, Malborough Equity Plc και Apollo Commercial Property Plc – ΝΕΑ Αγορά
 
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Lenorca Corporation Public Company Ltd, Allenbrooke Plc, Malborough Equity Plc και Apollo Commercial Property Plc (ΝΕΑ Αγορά) για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου 2019 ή μέχρι τη λήψη άλλης απόφασης.
 
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εν’ λόγω εταιρειών, εφόσον οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ακόλουθα:
 
Lenorca Corporation Public Company Ltd
  Μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2018
  Μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2018
 
Allenbrooke Plc
  Μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/7/2018
  Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών Φορέα Εκκαθάρισης
  Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών τήρησης μητρώου
  Απόφαση για εκούσια εκκαθάριση
 
Malborough Equity Plc
  Μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/7/2018
  Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών Φορέα Εκκαθάρισης
  Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών τήρησης μητρώου
  Απόφαση για εκούσια εκκαθάριση
 
Apollo Commercial Property Plc
  Μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 31/8/2018
  Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών Φορέα Εκκαθάρισης
  Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών τήρησης μητρώου
  Απόφαση για εκούσια εκκαθάριση
  Μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετησίας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 28/2/2019.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ