ΧΑΚ: Διαγραφές ομολόγων εταιρειών από τη Νέα Αγορά

Το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη διαγραφή ομολόγων από την Αγορά Ομολόγων της Ν.Ε.Α.ς πέντε εταιρειών, συνεχίζοντας ταυτόχρονα την αναστολή της διαπραγμάτευσης άλλης μίας εταιρείας για επιπλέον δύο μήνες.

Η εταιρείας των οποίων τα ομόλογα διαγράφηκαν από την Αγορά Ομολόγων της Ν.Ε.Α.ς για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ είναι οι Lambert Perrin Liquidity Plc, Ballarat Propertiy Plc, Malborough Equity Plc, Allenbrook Plc και Apollo Commercial Property Plc.
 
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, λόγω του ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων της εταιρείας αυτής και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών, αναφέρει το ΧΑΚ.
 
Οι εν λόγω εταιρείες αποφάσισαν την εκούσια εκκαθάριση τους και έχουν διορίσει εκκαθαριστή.
 
Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Allenby Commercial Property Plc (ΝΕΑ Αγορά) για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου 2019.

Η εταιρεία, όπως αναφέρεται, δεν έχει συμμορφωθεί με την τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών Φορέα Εκκαθάρισης, τήρηση υποχρέωσης διορισμού Συμβούλου Εισαγωγής, τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών τήρησης μητρώου και για απόφαση για εκούσια εκκαθάριση, ενώ δεν δημοσιοποίησε εξαμηνιαία οικονομική έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 31/1/2019.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ