Μικρή άνοδος στο ΧΑΚ την Τρίτη

ύνολο 748.396 μετοχών της Amathus άλλαξαν χέρια στο πλαίσιο απλής προσυμφωνημένης συναλλαγής στην τιμή του €0,15 ανά μετοχή.

Με μικρή άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 65,53 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,34%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις € 261.852.
 
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 39,37 μονάδες, καταγράφοντας επίσης μικρά κέρδη σε ποσοστό 0,31%.
 
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση κατέγραψε μόνο η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,31%. Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία κατά 3,22% και ακολούθησαν η Εναλλακτική Αγορά με άνοδο 1,34% και οι Επενδυτικές με 0,39%.

Σύνολο 748.396 μετοχών της Amathus άλλαξαν χέρια στο πλαίσιο απλής προσυμφωνημένης συναλλαγής στην τιμή του €0,15 ανά μετοχή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Logicom με €112.792 (τιμή κλεισίματος €0,149– άνοδος 6,43%), της Logicom με €50.030 (τιμή κλεισίματος €1,27– πτώση 1,55%), της Τράπεζας Κύπρου με €41.426 (τιμή κλεισίματος €1.27 – πτώση 0,63%), της Petrolina με €12.138 (τιμή κλεισίματος €1,02 – άνοδος 2,51%) και της Lordos Hotels με €7.250 (τιμή κλεισίματος €0,50 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 11 κινήθηκαν ανοδικά, 4 κινήθηκαν καθοδικά, ενώ 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 97.
 
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοινώνει τη μετάταξη των τίτλων της εταιρείας CPI Holdings  Public  Ltd από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο είχαν μεταταχθεί οι τίτλοι της εταιρείας, μετά από την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/12/2018 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας, για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.5 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Περαιτέρω υπενθυμίζεται ότι ενόψει της μη τήρησης της συνεχούς υποχρέωσης για τη διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι τίτλοι της εταιρείας αυτής θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης. Το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ), όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, θα έχουν εκλείψει.

Οι τίτλοι της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά από την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019.
 
Επίσης το ΧΑΚ και ο Οργανισμός FTSE Russell ανακοινώνουν προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ότι η χρονική περίοδος αναθεώρησης του Δείκτη FTSE/CySE20, διαφοροποιείται από Μάιο και Νοέμβριο σε Ιούνιο και Δεκέμβριο αντίστοιχα.  
 
Αντίγραφο των αναθεωρημένων Κανόνων Διαχείρισης του Δείκτη FTSE/ CySE20 είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://www.cse.com.cy/el-GR/regulated-market/market-indices/indices/ftse...
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ