Μικρές απώλειες παρουσίασε τη Δευτέρα το ΧΑΚ

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Lordos Hotels.

Μικρές απώλειες παρουσίασε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε οριακές απώλειες σε ποσοστό 0,19%, κλείνοντας στις 67,22 μονάδες.
 
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε επίσης μικρή πτώση σε ποσοστό 0,12%, κλείνοντας στις 40,47 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στα χαμηλά επίπεδα των €78.893.

Αναφορικά με τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσαν τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 2,15% και η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,37%.
 
Αντίθετα, πτώση σημείωσαν οι Επενδυτικές σε ποσοστό 2,67% και η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,41%,

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Lordos Hotels (Holdings) με €17.389 (τιμή κλεισίματος €0,83 – χωρίς μεταβολή), της της Τράπεζας Κύπρου με €16.955 (τιμή κλεισίματος €1,30 – πτώση 0,76%), της Alkis Hadjikyriacos με €15.544 (τιμή κλεισίματος €0,292 – άνοδος 0,69%), της Salamis Tours (Holdings) με €7.063 (τιμή κλεισίματος €1,07 – άνοδος 0,94%) και της Ελληνικής Τράπεζας με €4.893 (τιμή κλεισίματος €0,842 – άνοδος 0,48%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 99. 
 
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2019, ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Inzhsystems Ltd, με βάση το άρθρο 183 του Νόμου του ΧΑΚ λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019.

Προσθέτει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα ισχύει από την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε, σύμφωνα με το ΧΑΚ, στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης Πολιτικής του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με την οποία εάν Εκδότης (εκδότρια εταιρεία), δεν συμμορφωθεί εντός 3 μηνών από την παρουσίαση με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών (Ν.Ε.Α. Αγορά), ως αποτέλεσμα της μη υποβολής και δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων του, τότε το Χρηματιστήριο θα προχωρεί με αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων του εκδότη (εγκύκλιος ΧΑΚ 01-2018, 02-2018,  ημερ. 23/1/2018).

Προσθέτει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα αρθεί, όταν και εφόσον υποβληθεί η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019.
 
Επιπλέον, το ΧΑΚ, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2019, ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ (Ρυθμιζόμενη Αγορά), με βάση το άρθρο 183 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του ΧΑΚ λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019. 

Προσθέτει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των πιο πάνω εταιρειών θα ισχύει από την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε, σύμφωνα με το ΧΑΚ, στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης Πολιτικής του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με την οποία εάν Εκδότης (εκδότρια εταιρεία), δεν συμμορφωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία μετάταξης των τίτλων του στην Αγορά Επιτήρησης (Ρυθμιζόμενη Αγορά), ως αποτέλεσμα της μη υποβολής και δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων του, τότε το Χρηματιστήριο θα προχωρεί με αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων του εκδότη (εγκύκλιος ΧΑΚ 01-2018, 02-2018,  ημερ. 23/1/2018).

Τέλος, το ΧΑΚ αναφέρει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα αρθεί, όταν και εφόσον υποβληθεί η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ