Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των τίτλων της G.A.P. Vassilopoulos

Επικύρωση για αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, ως είχε ανακοινωθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2019.

Με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 22 Απριλίου 2019 (συμπεριλαμβανομένης). 

Υπενθυμίζεται ότι, η απόφαση για αναστολή λήφθηκε ενόψει της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τους κ.κ. Γιώργο, Άρη και Πέτρο Βασιλόπουλο για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd.