ΧΑΚ: Νέο έντυπο για ανανέωση κωδικού LEI

Το νέο έντυπο (Annex 1) θα συμπληρώνεται από αιτητές που δεν θα έχουν να παρουσιάσουν οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων σε σχέση με την αρχική τους αίτηση για απόκτηση κωδικού LEI, είτε ή από την τελευταία φορά ανανέωσης του κωδικού LEI.

Στα  πλαίσια της  διαρκούς προσπάθειας  του για απλοποίηση των διαδικασιών του και για καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συντελεστών της Αγοράς, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει προχωρήσει στην έκδοση νέου Εντύπου, καθώς και  στην τροποποίηση του υφιστάμενου  Εντύπου για ανανέωση κωδικού LEI (Legal Entity Identifier).

Το νέο έντυπο (Annex 1) θα συμπληρώνεται από αιτητές που δεν θα έχουν να παρουσιάσουν οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων σε σχέση με την αρχική τους αίτηση για απόκτηση κωδικού LEI, είτε ή από την τελευταία φορά ανανέωσης του κωδικού LEI.

Επιπλέον το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει προβεί σε διαφοροποίηση του υφιστάμενου εντύπου για ανανέωση κωδικού LEI.  Το έντυπο αυτό (Annex 2), θα συμπληρώνεται στις περιπτώσεις όπου υπήρξε αλλαγή στοιχείων του αιτητή από την αρχική έκδοση LEI ή από την τελευταία φορά ανανέωσης κωδικού LEI.(π.χ αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, αλλαγή Διεύθυνσης αιτητή).

Τα πιο πάνω έντυπα, βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ