ΧΑΚ: Ζητεί την ανάληψη αρμοδιοτήτων Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρισμού

Πολλά τα οφέλη για την Κύπρο αν αναλάβει το ΧΑΚ αρμοδιότητες Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα σε θέματα κόστους τεχνογνωσίας, χρόνου υλοποίησης και συμβατότητας με διεθνείς προδιαγραφές προσφέρει η πρόταση του ΧΑΚ για την ανάληψη εκ μέρους του της αρμοδιότητας του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Σε κοινή διάσκεψη τύπου του ΧΑΚ, του ΧΑ και του ΕΧΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα με θέμα: Η τριμερής συνεργασία του ΧΑΚ με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και το Χρηματιστήριο Ενέργειας της Ελλάδας (ΕΧΕ) και η πρόταση του ΧΑΚ για τη λειτουργία της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο, αναλύθηκαν εκτενώς τα πλεονεκτήματα της πρότασης του ΧΑΚ για την ανάληψη εκ μέρους του της αρμοδιότητας του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Πρόεδρος ΔΣ ΧΑΚ κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑΚ κ Μαρίνος Χριστοδουλίδης, το ΧΑΚ το ΧΑ και το ΕΧΕ συνομολόγησαν τριμερή σύμβαση με σκοπό τη λειτουργία της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο, συμβάλλοντας έτσι με ουσιαστικό τρόπο στην προσπάθεια για το άνοιγμα της ελεύθερης Αγοράς Ηλεκτρισμού, εφόσον πλέον προσφέρεται στη χώρα μας Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Η πρόταση του ΧΑΚ για την ανάληψη εκ μέρους του της αρμοδιότητας του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρισμού πρόσθεσε, αποτελεί μία ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη, που παρέχει στην Κυπριακή Πολιτεία συγκριτικά πλεονεκτήματα σε θέματα κόστους, τεχνογνωσίας, χρόνου υλοποίησης και συμβατότητας με διεθνείς προδιαγραφές και μπορεί να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, καθώς και να καλύψει μελλοντικές ανάγκες της Αγοράς Ενέργειας στην Κύπρο, συμπεριλαμβανόμενης της Αγοράς Φυσικού Αερίου.

Πιο συγκεκριμένα, επεξήγησε ότι με την πρόταση του ΧΑΚ, θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση κόστους, που οφείλεται στην ύπαρξη και λειτουργία ήδη υπαρχουσών υποδομών, καθώς επίσης και σε συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, που μπορούν να επιτευχθούν.
Πέραν από την εξοικονόμηση κόστους, με τη συγκεκριμένη πρόταση αναμένεται να επιτευχθούν στόχοι και πλεονεκτήματα για τη μελλοντική πορεία και ανάπτυξη των ενεργειακών αγορών της Κύπρου, τονίστηκε.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το ΧΑΚ διαθέτει και τις υποδομές αλλά την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία λειτουργίας Αγορών και με την υποστήριξη του ΕΧΕ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), θα έχει πρόσβαση σε τεχνογνωσία, εμπειρία και υποδομές για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, διασυνδεδεμένων με την Ευρώπη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφέρθηκε ακόμα στο πλεονέκτημα της αμεσότητας χρήσης της ίδιας Πλατφόρμας, τόσο για τη λειτουργία της αγοράς μετά από τον υποθαλάσσιο ηλεκτρικό αγωγό που θα συνδέει το Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα και από εκεί με την Ευρώπη (Euroasia Interconnector), όσο και για τη λειτουργία της Αγοράς του Φυσικού Αερίου στο μέλλον και την καθιστά συνεπώς μία διαχρονική και ανταγωνιστική λύση. 

Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών Ομίλου ΧΑ κ. Δημήτρης Καραϊσκάκης

Από τη μεριά του ΧΑ ο Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Δημήτρης Καραϊσκάκης αναφέρθηκε στους στόχους της κοινής πλατφόρμας των δυο χρηματιστηρίων, η οποία όπως είπε περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τη δημιουργία ενός παρόμοιου αν όχι ταυτόσημου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που ορίζει τους κανόνες των αγορών και τους όρους δραστηριοποίησης των συμμετεχόντων.
Μέσω της κοινής πλατφόρμας, επισήμανε ο κ Καραϊσκάκης, οι δυο Αγορές λειτουργούν αποτελεσματικότερα καθώς χρησιμοποιούνται κοινές τεχνολογικές υποδομές και κανονιστικά πλαίσια.

Ο κ Καραϊσκάκης αναφέρθηκε και στα οφέλη που έχουν προκύψει από τη συνεργασία μεταξύ των δύο Χρηματιστηρίων τονίζοντας τη συμμετοχή Μελών από την Ελλάδα στις Κυπριακές αγορές και το αντίστροφο αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ των δύο Χρηματιστηρίων.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΧΕ κ. Μιχάλης Φιλίππου

Εκ μέρους του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας ΕΧΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος του κ Μιχάλης Φιλίππου, είπε ότι ιδρύθηκε με γνώμονα την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση υφιστάμενης γνώσης και υποδομών, με μετόχους το ΔΑΠΕΕΠ, το ΑΔΜΗΕ, το ΔΕΣΦΑ, το ΑΤΗΕΧ Group, την EBRD και το ΧΑΚ. Η μετοχική σύνθεση του δεν είναι τυχαία υπογράμμισε ο κ Φιλίππου, καθώς προσδιορίστηκε έτσι ώστε κάθε μέτοχος να προσδώσει σε αυτό τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την επίτευξη των στόχων του.

Αναφερόμενος στο ΧΑΚ, υπογράμμισε ότι η πρόταση του για την ανάληψη εκ μέρους του της αρμοδιότητας του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρισμού, επιταχύνει ουσιαστικά τις εξελίξεις της ενεργειακής αγοράς στην Κύπρο στην κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού μοντέλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ