Metaverse: Η τεχνολογική εξέλιξη που θα καθορίσει την επόμενη δεκαετία

Το metaverse θα παρέχει άνευ προηγουμένου ευκαιρίες για καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη.

Του Αντώνη Πολεμίτη*

Η επιτάχυνση των τεχνολογικών εξελίξεων αποτελεί τη σημαντικότερη τάση που θα καθορίσει την ερχόμενη δεκαετία. Η τάση αυτή θα μετασχηματίσει οικονομίες, εταιρείες, οργανισμούς και κοινωνίες. Εκείνα τα άτομα, οργανισμοί και χώρες που θα εναρμονιστούν με την τάση αυτή, είναι σίγουρο ότι θα έχουν εξασφαλισμένα πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις της δραστηριότητάς τους, σε σχέση με όσους δεν καταφέρουν να το πράξουν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιοποίηση υπήρξε ένα ολοένα αναπτυσσόμενο κομμάτι της ζωής μας κατά τις περασμένες δεκαετίες. Σήμερα, η μεγάλη πλειοψηφία της προσωπικής και επαγγελματικής δραστηριότητας προκύπτει μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή οθόνης τηλεφώνου, σε ψηφιακή μορφή.

Μέσα στην επόμενη δεκαετία, αυτή η ψηφιακή πτυχή της ζωής μας θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, παίρνοντας τη μορφή αυτού που έχει γίνει γνωστό ως metaverse. Το metaverse μπορεί να γίνει αντιληπτό ως ένας συνδυασμός πολλαπλών και επίμονων ψηφιακών πραγματικοτήτων, οι οποίες μπορεί να παρουσιάζονται ως εικονικές πραγματικότητες, επαυξημένες πραγματικότητες και ως πραγματικότητες βασισμένες στο διαδίκτυο, που διαδρούν με τη φυσική μας πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η καθιερωμένη μας πραγματικότητα θα καταστεί ένα αδιάλειπτο αμάλγαμα ψηφιακής και φυσικής πραγματικότητας.

Το metaverse θα παρέχει άνευ προηγουμένου ευκαιρίες για καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη. Οι άνθρωποι και οι κοινωνίες θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν σε παγκόσμια βάση πάνω σε οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Υφιστάμενοι περιορισμοί που οφείλονται στη φυσική γεωγραφία θα καταστούν πολύ λιγότερο σημαντικοί. Για την Κύπρο, η οποία αποτελεί μια μικρή χώρα και νησί, που είναι κάπως απομονωμένο γεωγραφικά, αυτό συνεπάγεται μια θαυμάσια ευκαιρία για συμμετοχή, επί ίσοις όροις, σε κορυφαίες εξελίξεις στον κόσμο.

Για να μπορεί η Κύπρος να επωφεληθεί από αυτή την ευκαιρία, θα πρέπει να επικεντρωθεί και να αναπτυχθεί σε πολλαπλούς τομείς. Αρχικά, ο ψηφιακός γραμματισμός και η ψηφιακή αναβάθμιση είναι αναγκαίο να βελτιωθούν σε κάθε άτομο και οργανισμό που δραστηριοποιείται στη χώρα. Δευτερευόντως, θα πρέπει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Τεχνολογίας Κατανεμημένου Καθολικού Νόμος του 2021», που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς το blockchain και τα κρυπτοστοιχεία θα είναι ενσωματωμένα σε πολλές από τις εφαρμογές που θα αποτελούν το metaverse, αφού επιτρέπουν τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας ψηφιακών στοιχείων. Τρίτον, η Κύπρος χρειάζεται να συνεχίσει την καλή δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής για την υλοποίηση του δικτύου 5G, ούτως ώστε να διασφαλίσει υψηλά επίπεδα συνδεσιμότητας, που είναι αναγκαία για τη χρήση εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας.

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ UNIC

Ακολουθώντας την τάση που θα στιγματίσει τα επόμενα χρόνια, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ανακοινώσει την πρωτοβουλία UNIC Open Metaverse Initiative. Αυτή η πρωτοβουλία βασίζεται στην εμπειρία των τελευταίων οκτώ ετών, περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο καθιερώθηκε ως το κορυφαίο παγκοσμίως στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας blockchain. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσέφερε το πρώτο στον κόσμο πρόγραμμα σπουδών στα κρυπτονομίσματα το 2014. Μέχρι σήμερα, έχει ήδη εκπαιδεύσει περισσότερους από 100.000 φοιτητές και φοιτήτριες μέσω ακαδημαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, διαθέτει τη μεγαλύτερη ομάδα εξειδικευμένου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στον κόσμο η οποία επικεντρώνεται στα κρυπτοστοιχεία (crypto-assets) και στο blockchain, και αποτελεί τον ακαδημαϊκό επικεφαλής του European Blockchain Observatory and Forum της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, το Πανεπιστήμιο θα επικεντρωθεί σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προγράμματα, σε ερευνητικά ζητήματα, στην υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων NFT/metaverse, αλλά και σε ζητήματα χάραξης πολιτικής, που σχετίζονται με τα ανοικτά και αποκεντρωμένα συστήματα και πρότυπα για το metaverse.

 

*Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή Πανεπιστημίου Λευκωσίας

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ