ΑΗΚ: Εγγυητής της Πράσινης Ενεργειακής Μετάβασης της Κύπρου

Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: Ένα πράσινο ενεργειακά μέλλον. Για τον λόγο αυτό και το αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού περιλαμβάνει επέκταση στις ΑΠΕ, εκσυγχρονισμό τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και υλοποίηση συναφών, σημαντικών έργων.

Της Δέσποινας Παναγιώτου Θεοδοσίου*

Η εποχή που διανύουμε, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζεται από διαρκείς μεταβολές στον διεθνή ενεργειακό χάρτη. Στην Κύπρο, πέρα από τις εξωγενείς επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος, διανύουμε μια χρονική περίοδο γεμάτη αλλαγές και προκλήσεις που έρχονται ως αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποστολή της ΑΗΚ είναι να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, τόσο στην ενέργεια όσο και σε άλλες δραστηριότητες, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, πάντα με σεβασμό στην κοινωνία και στο περιβάλλον, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας. Κύριο ζητούμενο είναι να αποκτήσει ο Οργανισμός μεγαλύτερη εξωστρέφεια και περισσότερη ευελιξία, ώστε να είναι ικανός να πρωταγωνιστεί στον τομέα του. Στόχος της ΑΗΚ είναι να προσφέρει, αξιόπιστα και αδιάλειπτα, ηλεκτρική ενέργεια με σύγχρονες, εξελιγμένες υποδομές, μέσα σ’ ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.

Δεν χωρά αμφιβολία πως ο Οργανισμός αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την επιτυχημένη συμμετοχή του στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, την έλευση και χρήση του φυσικού αερίου με την παράλληλη ολοκλήρωση των αναγκαίων μετατροπών στις μονάδες παραγωγής του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, την εγκατάσταση νέας Μονάδας Παραγωγής στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, την υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την εγκατάσταση υποδομής έξυπνης μέτρησης, καθώς και τα έργα ανάπτυξης στα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής.

Ειδικά οι έξυπνοι μετρητές, μέσω των λειτουργικών τους δυνατοτήτων, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στους καταναλωτές. Για παράδειγμα αναλυτική πληροφόρηση για τον τρόπο που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ, σχεδιάζεται η αντικατάσταση 400.000 συμβατικών μετρητών με έξυπνους. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το έργο ξεκινά το 2023 και ολοκληρώνεται το 2025.

Οι έξυπνοι μετρητές, το Σύστημα Ελέγχου Διανομής SCADA/ADMS και το σύστημα MDMS (το σύστημα διαχείρισης των μετρητικών δεδομένων), που αποτελεί θεμέλιο αξιοπιστίας και διαφάνειας για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, συνιστούν τη βάση των έξυπνων δικτύων που αναπτύσσονται εξελικτικά από την ΑΗΚ.  

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Σε στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η ΑΗΚ υλοποιεί τον στρατηγικό της σχεδιασμό. Στο επίκεντρό του είναι η μετάβαση στην οικονομία του μηδενικού άνθρακα, με καθοριστικό παράγοντα την καθολική διείσδυση και αποδοτική διαχείριση της Πράσινης Ενέργειας.  Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της ΑΗΚ για υλοποίηση Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύντομα και μετά από πολλές προσπάθειες, ολοκληρώνεται και θα τεθεί σε λειτουργία το Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Ακρωτήρι Λεμεσού.

Παράλληλα η ΑΗΚ αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία της και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, εγκατέστησε φωτοβολταϊκά συστήματα σε 405 σχολεία της Κύπρου, ένα έργο που συνιστά σημαντικό βήμα για το ενεργειακά βιώσιμο μέλλον του τόπου μας.  

Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: Ένα Πράσινο Ενεργειακά Μέλλον. Για τον λόγο αυτό και το αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού περιλαμβάνει επέκταση στις ΑΠΕ, εκσυγχρονισμό τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και υλοποίηση συναφών, σημαντικών έργων. 

Στη κατεύθυνση αυτή και με άξονα την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο η ΑΗΚ έχει αναπτύξει παγκύπριες υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Σήμερα είναι σε λειτουργία 31 φορτιστές ημιταχείας και ταχείας φόρτισης σε διάφορα σημεία της ελεύθερης Κύπρου, ενώ το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται να εγκατασταθούν ακόμη 40 φορτιστές. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο συνεργασίας της ΑΗΚ με όλες τις Κοινότητες και Δήμους, αντικαταστάθηκαν τα  ενεργοβόρα φωτιστικά οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED. Σκοπός είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση του κόστους λειτουργίας αλλά και συντήρηση του οδικού φωτισμού με ταυτόχρονη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η ΑΗΚ, είναι πολύπλοκο και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μη ελέγξιμους από τον Οργανισμό εξωγενείς παράγοντες. Συνεχής προσπάθεια είναι η εφαρμογή καλών πρακτικών σε όλους τους τομείς δράσης μας, με έμφαση στα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Με πλήρη διαφάνεια, με Πιστοποίηση σύμφωνα με Διεθνή πρότυπα στους τομείς της ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας, στοχεύουμε μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας και την ικανοποίηση πελατών και προμηθευτών, πάντα έχοντας ως θεμέλιο την εμπιστοσύνη της κοινωνίας την οποία υπηρετούμε. Η πλήρης συμμόρφωση με το ρυθμιστικό, κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τον νέο κώδικα δημόσιας διακυβέρνησης, αποτελεί για μας αυτονόητη υποχρέωση. 

Φέτος η ΑΗΚ συμπληρώνει 70 χρόνια ιστορικής πορείας και διαρκούς προσφοράς ως ο ενεργειακός πυλώνας της Κύπρου. Με την ενέργεια να αποτελεί αγαθό ζωτικής σημασίας, η ευθύνη του οργανισμού, σε αυτές τις δύσκολες εποχές για όλους, είναι να ανταποκρίνεται  στις ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας του τόπου. Και να το πράττει αυτό με ενσυναίσθηση, σύνεση και αυτοπεποίθηση. Στο νέο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η ΑΗΚ είναι ο εγγυητής της Πράσινης Ενεργειακής Μετάβασης της Κύπρου.

Διαβάστε επίσης: Ποιοτικός Τουρισμός και Βιωσιμότητα ως απάντηση στο κλίμα αβεβαιότητας

*Προέδρου Δ.Σ. ΑΗΚ

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ