Οικονομικές πολιτικές και προτάσεις

Μέσα σε ένα δύσκολο, ομολογουμένως, εξωτερικό περιβάλλον, στόχος της οικονομικής πολιτικής, κάτι για το οποίο συμφωνούν όλοι οι υποψήφιοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ίσως με κάποιες μικροδιαφορές, είναι να συνεχιστούν οι μεγάλες τομές που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου

Σημαντικό μέρος της προεκλογικής εκστρατείας των υποψήφιων προέδρων, σωστά, αναλώνεται στην παρουσίαση των οικονομικών πολιτικών και προτάσεών τους για την εθνική οικονομία. Σημειώνεται ότι, διαχρονικά, υπάρχει σύνεση στη Βουλή για να περάσουν μέτρα τα οποία είναι προς όφελος του συνόλου του πληθυσμού. Μέτρα τα οποία αφορούν μεταρρυθμίσεις, παροχή κινήτρων για επενδύσεις, μειώσεις φόρων και τελών βρίσκουν πολύ περισσότερους υποστηρικτές από μέτρα που προωθούν περικοπές δαπανών, συντάξεων και αυξήσεις φόρων.

Μέσα σε ένα δύσκολο, ομολογουμένως, εξωτερικό περιβάλλον, στόχος της οικονομικής πολιτικής, κάτι για το οποίο συμφωνούν όλοι οι υποψήφιοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ίσως με κάποιες μικροδιαφορές, είναι να συνεχιστούν οι μεγάλες τομές που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου, προωθώντας ένα ευέλικτο, φιλικό προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες οικονομικό μοντέλο, κοινωνικά ευαισθητοποιημένο, μακριά από υπερβολές, και ισχυρότερα οχυρωμένο όσον αφορά τις προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος, με πλήρη έλεγχο και λογοδοσία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η εξυγίανση μέσω της μείωσης των μη παραγωγικών δαπανών και η ενίσχυση των εσόδων, με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, είναι συστατικά απαραίτητα για την επόμενη μέρα. Σε αυτά προστίθενται η μείωση του ποσοστού του δημόσιου χρέους, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με τον χρηματοπιστωτικό τομέα να διαδραματίζει τον δικό του σημαντικό ρόλο.

Επιπλέον, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων ώθησης της ανάπτυξης με την παροχή κινήτρων, η επαναξιολόγηση των υφιστάμενων, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η μείωση της γραφειοκρατίας και η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ειδικά μέσα από τις πολιτικές που αφορούν το Ταμείο Ανασυγκρότησης, και η ενίσχυση της ρευστότητας και της παραγωγικότητας.

Διασφαλίζοντας ότι η οικονομία έχει γερές βάσεις, δίνεται η δυνατότητα προώθησης μέτρων κοινωνικής προστασίας που θα διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή, το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που δεν ευθύνονται για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, και που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Σημαντική παράμετρος είναι ο έλεγχος των δαπανών ώστε να υπάρχει πλήρης αξιοποίησή τους, μακριά από πολιτικές άκρατης παροχολογίας, ούτως ώστε να μην καταστούν τα επιδόματα και οι παροχές οι εύκολες λύσεις (στόχος πρέπει να είναι η επαναφορά όλου του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει έλλειψη προσωπικού για συγκεκριμένα επαγγέλματα).

Διαβάστε περισσότερα στη Σημερινή

Διαβάστε επίσης: Η οικονομία στο επίκεντρο των τριών βασικών υποψηφίων

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ