Γ. Καρατζιάς: Υποχρέωση η εποπτεία παρόχων κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων

Οι διευκρινίσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επιμέλεια: Νέστορας Βασιλείου 

Η εποπτεία των δραστηριοτήτων παροχών υπηρεσιών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων δεν γίνεται γιατί έτσι αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά γιατί εκπηγάζει από τις υποχρεώσεις της διευκρινίζει ο Αντιπρόεδρός της. 

Επισημαίνει επίσης ότι οι επενδυτές δεν προστατεύονται για τις επενδύσεις τους σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία απο το Ταμείο Προστασίας Επενδυτών, ούτε μπορούν να απευθύνουν τυχόν παράπονά τους στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Καρατζιάς:

«Κατόπιν της παρουσίας του Πρόεδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για την ψήφιση του προυπολογισμού της ΕΚΚ για το έτος 2022, έχει δικαιολογημένα προκληθεί συζήτηση στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα σχετικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων των ΠΥΚΣ από την ΕΚΚ». 

Δικαιολογημένα καθώς αυτή η συζήτηση υφίσταται έντονα για σημαντικό χρονικό διάστημα τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο με τις απόψεις να διίστανται σημαντικά.

Τι ισχύει σε σχέση με την εποπτεία των ΠΥΚΣ είναι ότι με την έκδοση από την Ευρωπαική Ένωση (και όχι από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όπως έχει εκ παραδρομής γραφτεί) της 5ης Οδηγίας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποιήσης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στις 30 Μαίου 2018, προέκυψε η υποχρέωση των Κρατών Μελών να προχωρήσουν στην θέσπιση νομικού πλαισίου που να εποπτεύει τους ΠΥΚΣ σε θέματα που αφορούν την εν λόγω Οδηγία, δηλαδή αποκλειστικά την αποφυγή νομιμοποιήσης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω κρυπτονομισμάτων. 

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η εκπλήρωση της εφαρμογής της Οδηγίας στην Κύπρο παρακολουθείτε και κρίνεται και από την MONEYVAL κάτω από την κατηγορία “Νεες Τεχνολογίες”.

Η ΕΚΚ έχοντας κριθεί ως η αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας, έχει προχωρήσει στην σχετική έκδοση πολιτικής (ΔΠ-01-2021) στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ. 

Επομένως η εποπτεία των ΠΥΚΣ από την ΕΚΚ προκύπτει λόγω υποχρεώσεως της και όχι λόγω αποφάσεως της.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι εφόσον η ΕΚΚ εποπτεύει τον τομέα μόνο για σκοπούς της 5ης Οδηγίας, οι επενδυτές δεν προστατεύονται για τις επενδύσεις τους σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία απο το Ταμείο Προστασίας Επενδυτών αλλά ούτε μπορούν να απευθύνουν τυχών παράπονα τους στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ