ΕΚΤ: Δίνει περισσότερη πρόσβαση σε ευαίσθητα τραπεζικά δεδομένα 

Στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)  συμφώνησε στην παροχή περισσότερων ευαίσθητων τραπεζικών δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) σχετικά με τις εποπτικές τις δραστηριότητες, ύστερα από διαφωνίες που είχαν προηγηθεί επί του θέματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δύο θεσμοί συμφώνησαν σε ένα σε ένα Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) που ρυθμίζει την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια των ελέγχων του ΕΕΣ σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες της EKT.
 
Το έγγραφο, επιβεβαιώνοντας την ανεξαρτησία της ΕΚΤ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθορίζει τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση ελέγχων σχετικά με την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ.
 
Περιέχει επίσης διατάξεις για την προστασία του εμπιστευτικού και ευαίσθητου στην αγορά υλικού, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών δεδομένων. Το Μνημόνιο καλύπτει αποκλειστικά τον έλεγχο του ΕΕΣ σχετικά με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ που της απονέμει ο Κανονισμός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), σύμφωνα με τη εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη βάση της  νομοθεσίας της ΕΕ.
 
«Χαιρετίζουμε την επίτευξη συμφωνίας με την ΕΚΤ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ευαίσθητων τραπεζικών δεδομένων», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Klaus-Heiner Lehne.
 
«Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας θα προωθήσει την ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων και θα διευκολύνει το ελεγκτικό μας έργο στο πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας», ανέφερε.
 
Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο στις 9 Οκτωβρίου 2019.
 
Το περασμένο Ιανουάριο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είχε καλέσει με επιστολή του το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η ΕΚΤ επιτρέπει την πλήρη πρόσβαση σε έγγραφα στο πλαίσιο ελέγχων που σχετίζονται με την τραπεζική εποπτεία.

Στη συγκεκριμένη επιστολή το ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε ότι «η τραπεζική εποπτεία εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους για τους δημόσιους πόρους, με τους ίδιους να μην είναι σε θέση να προβαίνουν στον προσήκοντα έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων, εάν η ΕΚΤ δεν αλλάξει τη στάση της όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ