ΚΕΔΙΠΕΣ:  €60 εκ. στο κράτος για την βοήθεια που δόθηκε στην ΣΚΤ

Την πρώτη πληρωμή προς το κράτος ύψους €60 εκ. ευρώ κατέβαλε σήμερα η ΚΕΔΙΠΕΣ, έναντι της κρατικής βοήθειας που  είχε δοθεί στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.  

Η συνολική αποπληρωμή για το 2019 σε μετρητά θα ανέλθει στα €120 εκ.

Παράλληλα, η αποπληρωμή κρατικής βοήθειας γίνεται και μέσω της παραχώρησης ακινήτων στο κράτος η αξία των οποίων ανέρχεται σε περίπου €85εκ. ενώ βρίσκεται  σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής και παραχώρησης ακινήτων προς το κράτος άλλων ακινήτων αξίας περίπου €35 εκ. ευρώ. 

Επιπρόσθετα, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου,  μεταφέρονται προς την Κυπριακή Δημοκρατία τρείς σημαντικές συλλογές, έργων τέχνης, νομισμάτων και αρχαιοτήτων συνολικής αξίας περίπου €800.000 έναντι της οφειλής προς το κράτος. 

Η ΚΕΔΙΠΕΣ στα πλαίσια της αποστολής της στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και στη μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατική βοήθειας. Από το 2020 η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας θα γίνεται σε τακτική τριμηνιαία βάση. 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ