Ποιοι είναι οι έξι μέτοχοι της Ελληνικής Τράπεζας και με τι ποσοστό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Την συγκεντρωτική της κατάσταση διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας έδωσε στη δημοσιότητα ο οργανισμός. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας διαμορφώνεται ως εξής: 

1. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 946,000 μετοχές ή 0,22%
2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 86,725,772 μετοχές ή 21%
3. WARGAMING GROUP LIMITED 85,068,978 μετοχές ή 20,60%
4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ SENVEST 20.910.425 μετοχές ή 5%
5. THIRD POINT HELLENIC RECOVERY FUND LP 51.991.639 μετοχές ή 12,59%
6. POPPY S.A.R.L. 71.428.572 ή 17,3%
7. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 25,850,000 μετοχές ή 6,26%
8. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1,029,175 ή 0,24%
9. ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΗ ΚΟΙΝΟ 68,760,342 Ή 16,65%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 412,805,230 ή 100%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ