Πόσες καταθέσεις έχουν οι κάτοικοι ξένων χωρών στην Κύπρο;

Οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €304,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €61,4 εκ. τον Αύγουστο 2019.

Σε €48,9 δισ. διαμορφώθηκαν οι συνολικές καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, τα €38,6 εκ. ανήκουν σε κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα €3 εκ. σε ευρωπαίους πολίτες και τα €7,2 εκ. σε πολίτες τρίτων χωρών που διατηρούν λογαριασμούς σε κυπριακές τράπεζες.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €304,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €61,4 εκ. τον Αύγουστο 2019.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 2,7%, σε σύγκριση με 1,6% τον Αύγουστο 2019.

Τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €20,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €177,6 εκ. τον Αύγουστο 2019. 

Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,2%, σε σύγκριση με -1,3% τον Αύγουστο 2019. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Σεπτέμβριο 2019 έφθασε στα €34,3 δισ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ