Φρέσκα δάνεια συνολικού ύψους €2,52 δισ. μέσα στο 2019

Η μεγαλύτερη κατηγορία ήταν τα εταιρικά δάνεια.

Στα €2,518 εκατομμύρια ανήλθαν τα καθαρά νέα δάνεια που παραχωρήθηκαν από τις τράπεζες την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας άνοδο 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.
 
Τα δάνεια που παραχωρήθηκαν το εννιάμηνο του τρέχοντος έτους κατέγραψαν την ψηλότερη τιμή της περιόδου από το τέλος του 2014, από τότε που η ΚΤΚ διατηρεί στοιχεία για τα καθαρά νέα δάνεια. Τα καθαρά νέα δάνεια δεν περιλαμβάνουν νέα δάνεια τα οποία έτυχαν διαπραγμάτευσης.
 
Η μεγαλύτερη κατηγορία ήταν τα εταιρικά δάνεια άνω των €1 εκατ. τα οποία ανήλθαν σε €1,24 δις, καταγράφοντας άνοδο 22% σε σύγκριση με €1,01 δις την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα τα εταιρικά δάνεια έως €1 εκατ διαμορφώθηκαν στα €330,5 εκατ, παρουσιάζοντας μείωση 11% σε σύγκριση με €370,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 
Τα στεγαστικά δάνεια, που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία δανείων, διαμορφώθηκαν στα €675 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο όπου παραχωρήθηκαν συνολικά €632 εκατ.
 
Μείωση 1,4% κατέγραψαν τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία στο εννιάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν στα 122,7 εκατ. σε σύγκριση με €124.5 εκατ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 
Τέλος, τα λοιπά καθαρά νέα δάνεια διαμορφώθηκαν στα €155,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

€404 εκατ. τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, το Σεπτέμβριο παραχωρήθηκαν συνολικά €404 νέα δάνεια, εκ των οποίων τα €2.828 σε καθαρά νέα δάνεια και τα €121.4 εκατ.

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €16,7 εκ., σε σύγκριση με €11,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Τα καθαρά νέα δάνεια διαμορφώθηκαν στα €16,3 εκατ.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν άνοδο στα €77,8 εκ., σε σύγκριση με €64,3 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Τα καθαρά νέα δάνεια διαμορφώθηκαν στα €74,8 εκατ σε σύγκριση με €61,7 τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €34,9 εκ., σε σύγκριση με €31,6  εκ. τον προηγούμενο μήνα, εκ των οποίων τα €31,4 σε καθαρά νέα δάνεια
 
Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. αυξήθηκαν στα €260,4 εκ., σε σύγκριση με €197,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα, εκ των οποίων τα €147,1 εκατ σε «φρέσκα» δάνεια.
 

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ