ΟΑΧ: Σε προσφορές για πλατφόρμα διαχείρισης ΜΕΔ

Με την κίνηση αυτή, ο ΟΧΣ ευελπιστεί ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία μείωσης των ΜΕΔ, που επιβαρύνουν τον ισολογισμό του.

Σε προσφορές για επιλογή πλατφόρμας διαχείρισης δανείων (servicer) βγαίνει εντός των ημερών ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).
 
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ο ΟΧΣ θα προκηρύξει διαγωνισμό για εκδήλωση ενδιαφέροντος από servicers, για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) του οργανισμού, τα οποία δεν εμπίπτουν στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ.
 
Τα συνολικά ΜΕΔ του οργανισμού ανέρχονται σε €295 εκατ. Τα ΜΕΔ που είναι επιλέξιμα για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ ανέρχονται σε περίπου €200 εκατ. Το ποσοστό των ΜΕΔ ανέρχεται στο περίπου 33% εάν ληφθεί υπόψη το δάνειο των €250 εκατ, που παραχώρησε ο ΟΧΣ στη Δημοκρατία.
 
Με την κίνηση αυτή, ο ΟΧΣ ευελπιστεί ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία μείωσης των ΜΕΔ, που επιβαρύνουν τον ισολογισμό του.
 
Ο ΟΧΣ είναι ένα κρατικό τραπεζικό ίδρυμα που συστάθηκε από το κράτος το 1980 με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών διευκόλυνσης του πληθυσμού για πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια. Το 2017 το πεδίο υπηρεσιών του οργανισμού διευρύνθηκε με τη συμπερίληψη και άλλων αναγκών των νοικοκυριών, όπως είναι οι σπουδές των παιδιών και για σκοπούς υγείας. Επίσης, ο Οργανισμός διαχειρίζεται τα δάνεια που εγκρίνονται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.
 
O ΟΧΣ εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ