Πώς διαμορφώνονται τα επιτόκια δανεισμού και καταθέσεων;

Μείωση στα δάνεια ελέω εταιρικών άνω του €1 εκατ.

Μικτές τάσεις παρουσίασαν τον Νοέμβριο του 2019 τόσο τα επιτόκια καταθέσεων όσο και τα επιτόκια δανεισμού στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρουσίασε αύξηση στο 0,16%, σε σύγκριση με 0,12% τον προηγούμενο μήνα, που ήταν το χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για εταιρικές καταθέσεις σημείωσε οριακή πτώση στο 0,30%, σε σύγκριση με 0,31% τον προηγούμενο μήνα.
 
Βάσει των στοιχείων της ΚΤΚ, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στο 3,00%, σε σύγκριση με 3,03% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 2,10%, σε σύγκριση με 2,08% τον προηγούμενο μήνα.
 
Όσον αφορά τα επιτόκια των εταιρικών δανείων, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. κατέγραψε άνοδο στο 3,52%, σε σύγκριση με 3,08% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. υποχώρησε στο 2,91%, σε σύγκριση με 3,01% τον προηγούμενο μήνα.
  
Μείωση παρουσίασαν τα συνολικά νέα δάνεια, τα οποία διαμορφώθηκαν €203,8 εκατ. τον Νοέμβριο από €262,6 εκατ. τον  προηγούμενο μήνα, με τη μείωση να οφείλεται αποκλειστικά στα εταιρικά δάνεια άνω του €1 εκατ.
 
Τα καθαρά νέα δάνεια, εξαιρουμένων των ποσών, τα οποία έτυχαν διαπραγμάτευσης, ανήλθαν σε €155,7 εκατ. τον Νοέμβριο σε σύγκριση με €200,5 εκατ. τον Οκτώβριο.
 
Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €16,2 εκατ., σε σύγκριση με €15,7 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ αύξηση παρουσίασαν και τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν άνοδο στα €89,5 εκατ., σε σύγκριση με €77,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.
 
Ανοδικά κινήθηκαν και τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. τα οποία αυξήθηκαν σημείωσαν αύξηση στα €36,8 εκατ., σε σύγκριση με €35,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν μείωση στα €46,8 εκατ. τον Νοέμβριο, σε σύγκριση με €117,8 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.          

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ