Μείωση €5,5 δισ. στα δάνεια των τραπεζών

Για τον Δεκέμβριο του 2019.

Μείωση €5,5 δισεκατομμυρίων παρουσίασε σε ετήσια βάση το υπόλοιπο δανείων στο τραπεζικό σύστημα τον Δεκέμβριο του 2019, συνεχίζοντας την απομόχλευση για τέταρτο συνεχόμενο χρόνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε €33,7 δις σε σύγκριση με 39,2 δις τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο 2019 παρουσίασαν καθαρή μείωση €1,8 δισ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €34,9 εκ. τον Νοέμβριο 2019.

Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Δεκέμβριο 2019 μειώθηκε κατά €0,5 δισ. σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και έφθασε στα €33,7 δισ.

Η διαφορά μεταξύ της καθαρής μείωσης και της μείωσης του υπολοίπου των συνολικών δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο -4,3%, σε σύγκριση με 1,3% τον Νοέμβριο 2019.

Αντίθετη πορεία παρουσίασαν οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα, το υπόλοιπο των οποίων ανήλθε σε €48,7 δις τον Δεκέμβριο του του 2019 σε σύγκριση με €47,8 τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Ανοδικά οι καταθέσεις

Οι καταθέσεις σε ευρώ αντιστοιχούσαν στο 85% των συνολικών καταθέσεων. ΟΙ καταθέσεις σε ξένο νόμισμα ανήλθαν τον Δεκέμβριο σε €7,37 δις, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία σε αμερικανικό δολάριο (€6,32 δις).

Με βάση τα στοιχεία, οι καταθέσεις των κατοίκων Κύπρου ανήλθαν σε €39,2 δις, ενώ οι καταθέσεις κατοίκων κρατών – μελών της ευρωζώνης ανήλθαν σε €2,8 δις. Οι καταθέσεις από χώρες εκτός ΕΕ διαμορφώθηκαν σε €6,6 δις από €7,0 δις τον Δεκέμβριο του 2018.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €295,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €84,1 εκ. τον Νοέμβριο 2019.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,9%, σε σύγκριση με 2,2% τον Νοέμβριο 2019. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2019 έφθασε στα €48,7 δισ.

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ