Οι τράπεζες βλέπουν αύξηση των δανείων

Κυρίως στα στεγαστικά.

Επιμέλεια: Ναταλία Γεωργιάδου

Μείωση κατέγραψε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 η καθαρή ζήτηση για δάνεια από κυπριακές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως αυτά αποτυπώνονται στην έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες των ιδίων των τραπεζιτών, το προηγούμενο τρίμηνο, οι οποίες έκαναν λόγο για συνέχιση της αύξησης της καθαρής ζήτησης δανείων από επιχειρήσεις στην Κύπρο. Φαίνεται, κατά την Κεντρική Τράπεζα, ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη οφείλεται σε προσωρινούς ιδιοσυγκρασιακούς –όπως σημειώνει χαρακτηριστικά– λόγους, οι οποίοι αφορούν μικρό μέρος των τραπεζών που συμμετέχουν στο δείγμα.

Όπως διαφαίνεται και από τις προσδοκίες των ιδίων των τραπεζών, αυτοί οι λόγοι δεν αναμένεται να ισχύσουν και για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οπότε και αναμένουν ότι η ζήτηση θα καταγράψει αύξηση.

Η αιτία της κάμψης

Συγκεκριμένα, αυτό το οποίο φαίνεται να επηρέασε και τελικά να οδήγησε στη μείωση της καθαρής ζήτησης για νέα δάνεια από επιχειρήσεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 ήταν η ανάγκη για μείωση στις συγχωνεύσεις ή εξαγορές και για αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, γεγονός που αναμένουν ότι θα είναι προσωρινό. Οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν την καθαρή ζήτηση για δάνεια παρέμειναν αμετάβλητοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι συμμετέχουσες στην έρευνα τράπεζες αναμένουν ότι η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις στην Κύπρο θα καταγράψει αύξηση. Στη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, ενώ η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Ζήτηση για στεγαστικά δάνεια

Όσον αφορά τις προσδοκίες των τραπεζών για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα. Στη ζώνη του ευρώ, τα κριτήρια χορήγησης δανείων σε νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς έγιναν, σύμφωνα με την έρευνα, ελαφρώς χαλαρότερα κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, σε αντίθεση με τις προσδοκίες των τραπεζών της Ευρωζώνης ότι ουσιαστικά τα κριτήρια θα παρέμεναν αμετάβλητα. Τα εν λόγω κριτήρια αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Στο σκέλος της ζήτησης στεγαστικών δανείων τα πράγματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί, σύμφωνα με την έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας. Συνεπώς, η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 και διατηρήθηκε στα επίπεδα του δεύτερου τριμήνου του προηγούμενου έτους. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε σύγκρουση με τις προσδοκίες των ιδίων των τραπεζών που συμμετέχουν στην έρευνα, όπως είχαν διατυπωθεί κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, είχαν διατυπώσει τις προσδοκίες τους για περαιτέρω αύξηση της καθαρής ζήτησης για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά στην Κύπρο. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τη ζήτηση στεγαστικών δανείων από νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητοι, με εξαίρεση το γενικό επίπεδο επιτοκίων, το οποίο συνεχίζει να μειώνεται. Σημειώνεται ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2019 οι τράπεζες του τόπου οι οποίες συμμετέχουν στην έρευνα αναμένουν ότι η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά θα παραμείνει αμετάβλητη. Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, ενώ οι τράπεζες στη ζώνη του ευρώ αναμένουν επίσης ελαφρώς περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά κατά το επόμενο τρίμηνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ