Παραίτηση Μέλους ΔΣ Ελληνικής Τράπεζας 

Απόσυρση υποψηφιότητας για επανεκλογή ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ στη σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι της έχει γνωστοποιηθεί από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Τράπεζας, κ. Λάμπρο Παπαδόπουλο, ότι έχει αποφασίσει να αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 11 Ιουλίου 2018, για προσωπικούς λόγους και για
να επικεντρωθεί σε άλλα εκτελεστικά και μη-εκτελεστικά καθήκοντα.