Η ΚΕΔΙΠΕΣ πληρώνει €30 εκ. στο κράτος

Υλοποιήθηκε η καταβολή €30εκ. εκ μέρους της ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος από την συνολική κρατική βοήθεια.

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ, αποφάσισε και υλοποίησε την καταβολή προς το κράτος του ποσού των €30εκ. ευρώ, στο πλαίσιο της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας,  μετά και την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων σε σχέση με το αποθεματικό του ταμείου εγγύησης καταθέσεων ΣΠΙ.

Με τη νέα καταβολή του ποσού των €30εκ. ευρώ  το συνολικό ποσό της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά ανήλθε στα €240εκ. ευρώ εκ των οποίων τα €120εκ. ευρώ  καταβλήθηκαν το 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ