Ελληνική Τράπεζα: Ζημιές μετά φόρων €2,2 εκατ.

Κέρδος πριν από τη φορολογία για την 1η τριμηνία στα €0,6 εκατ.

Ζημιές μετά φόρων για την 1η τριμηνία στα €2,2 εκατ. ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπήρξε σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό, καθώς ο  Δείκτης ΜΕΧ διαμορφώθηκε στο 25,0% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) και οι καθαρές ΜΕΧ3 προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 3,4% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2).

Την ίδια ώρα επιβεβαιώνεται η ισχυρή κεφαλαιακή θέση, καθώς ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώνεται στο 19,22% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,71%1, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Επιπλέον ανακοινώθηκαν:

  • Οριακή κερδοφορία πριν την φορολογία παρά τις αυξημένες ζημιές απομείωσης 
  • Κέρδος πριν τις ζημιές απομείωσης για την 1η τριμηνία 2020 στα €29,6 εκατ.
  • Ζημιές απομείωσης για την 1η τριμηνία 2020 στα €29,1 εκατ. με δείκτη ετήσιου κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων στο 2,4%
  • Οι ζημιές απομείωσης για την 1η τριμηνία 2020 περιλαμβάνουν €33 εκατ. χρέωση που σχετίζεται με το αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού και αντίστοιχο δείκτη ετήσιου κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων στο 1,8%
  • Kέρδος πριν την φορολογία για την 1η τριμηνία στα €0,6 εκατ. και ζημιά μετά τη φορολογία στα €2,2 εκατ.
  • Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η τριμηνία 2020 στα €69,1 εκατ. και καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στις 1,8%
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή στα €2,48
  • Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 538% και πλεόνασμα ρευστότητας €6,1 δισ.
  • Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,0% 
  • Μια ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζικής

Σε δηλώσεις του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου της Ελληνική Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης δήλωσε: '

"Τους τελευταίους τρεις μήνες, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού, έχουμε βιώσει μια άνευ προηγουμένου κρίση σε παγκόσμια κλίμακα με περιοριστικά μέτρα  που επιβλήθηκαν σταδιακά σε όλες τις χώρες. Φυσικά, η Κύπρος δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ωστόσο, η μέχρι σήμερα επιτυχία της χώρας μας στην αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης, συνοδευόμενη από την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης, μας επιτρέπει να βλέπουμε το μέλλον με αυξημένη αυτοπεποίθηση. Οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας τους οποίους παρακολουθούμε καθημερινά αποτελούν σταθερή απόδειξη της αισιοδοξίας μας. 

“Η Ελληνική Τράπεζα είναι καλά προετοιμασμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση από θέση ισχύος. Με πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 538%) και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 21,71%, μία από τις υψηλότερες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, η Τράπεζα βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, έτοιμη να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά που εκτιμούμε ότι είναι βιώσιμοι αλλά και να εκμεταλλευτεί τυχόν άλλες ευκαιρίες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παρουσιαστούν. Πάντοτε με γνώμονα την προστασία του ισολογισμού της Τράπεζας την διαφύλαξη των καταθετών της και την δημιουργία αξίας στους μετόχους της.

Η διευρυμένη Ελληνική Τράπεζα έχει ένα σταθερό, βιώσιμο, μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, που προστατεύει τους καταθέτες μας και δημιουργεί αξία στους μετόχους. Βλέποντας μπροστά, είμαστε προσηλωμένοι στο να μετατρέψουμε την Τράπεζα σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό οργανισμό που προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες μας. Ένα μικρότερο, πιο ευέλικτό αλλά και πιο αποτελεσματικό δίκτυο καταστημάτων, σε συνδυασμό με τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό βρίσκονται στον πυρήνα αυτών των προσπαθειών. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων οι πελάτες μας εκμεταλλεύτηκαν τα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης που προσφέρει Τράπεζα όπως είναι οι ΑΤΜ, οι ανέπαφες χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, το Mobile App και Web Banking.

Θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα τους συναδέλφους μου για την αίσθηση του καθήκοντός τους, την ευελιξία, τη δέσμευση και το ζήλο που έχουν δείξει σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε όλους τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη, την ενδυνάμωση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι ολόκληρη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει πλήρως αφοσιωμένη και προσηλωμένη στο να εργαστεί σκληρά για να βοηθήσει στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων”.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ