Αγορά ακινήτων και ΜΕΔ - ρόλος των funds και το Tokenization

Η πορεία του τομέα των ακινήτων, μαζί φυσικά με άλλους παράγοντες, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το ποσό των επισφαλειών.

Η τραπεζική κρίση του 2013 άφησε πίσω της τη συσσώρευση σημαντικών ποσών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δυσχεραίνοντας την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος, που αποτελεί στυλοβάτη για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Η πανδημία του κορωνοϊού ήρθε για μια ακόμα φορά να φέρει ανακατατάξεις στο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα και να πυροδοτήσει νέες συζητήσεις για τη διαχείριση των λεγόμενων «κόκκινων δανείων». 

Τα ακίνητα αποτελούν την κύρια εξασφάλιση σε δάνεια που παραχωρήθηκαν ή παραχωρούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η πορεία του τομέα των ακινήτων, μαζί φυσικά με άλλους παράγοντες, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το ποσό των επισφαλειών. Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια επηρεάζουν σημαντικά τα κεφάλαια των τραπεζών και αποτελούν τη διαφορά μεταξύ του ποσού του δανείου και της αξίας της εμπράγματης, κατά το πλείστον, εξασφάλισης. Ο τομέας των ακινήτων δείχνει να αποκτά μια ιδιαίτερη δυναμική για επενδυτικά ταμεία ακινήτων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Ταυτόχρονα και παράλληλα το tokenization μπορεί να προσφέρει επίσης πολλαπλά οφέλη, ειδικά όταν πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν, όπως τα ακίνητα. Όπως είναι γνωστό σε όλους μας, η ακίνητη περιουσία πάσχει όσον αφορά τη ρευστοποίησή της, γεγονός που δημιουργεί πολλαπλά μειονεκτήματα, όπως χαμηλό όγκο συναλλαγών, υψηλό κόστος συναλλαγής, απόκλιση τιμών από εγγενείς αξίες και άλλα. Ποια είναι όμως τα κύρια οφέλη της νέας αυτής τεχνολογίας και πώς μπορεί να βοηθήσει την αγορά ακινήτων;

Διαβάστε περισσότερα στο Economy Today, που κυκλοφορεί με τη «Σημερινή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ