Πρόβλημα για Τουρκοκύπριους με τους τραπεζικούς λογαριασμούς

Πρόβλημα με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αρκετοί Τουρκοκύπριοι λόγω της διαδικασίας επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων που διεξάγουν οι τράπεζες στις ελεύθερες περιοχές.

Του Χρήστου Μιχάλαρου

Είτε μέσω επιστολής, είτε τηλεφωνικώς όπου εκείνες κρίνουν ότι η επικινδυνότητα είναι πολύ χαμηλή, οι τράπεζες προχωρούν εδώ και αρκετό διάστημα σε ελέγχους για επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των πελατών.

Μιλώντας στο Capital Today ανώτατοι τραπεζικοί κύκλοι, αναφέρουν ότι η εν λόγω διαδικασία ακολουθείται σε όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή εθνικότητας με τον στόχο να είναι διπλός.

Αφενός να ελεγχθούν περιπτώσεις όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για διαδικασίες «ξεπλύματος μαύρου χρήματος», αφετέρου να τηρείται μια επικαιροποιημένη βάση δεδομένων στο πλαίσιο της χρηστής τραπεζικής πρακτικής που θέλει άμεση επαφή με τον πελάτη και τις ανάγκες του.

Πολλές δε είναι οι περιπτώσεις όπου λογαριασμοί οι οποίοι δεν κινούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν πληρούν τις προδιαγραφές, παγώνουν ή κλείνουν.

Ωστόσο, σοβαρό πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπίσουν Τουρκοκύπριοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι αν και διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες των ελεύθερων περιοχών, έχουν δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση οικίας.

«Πέρα από το γεγονός ότι αρκετοί Τουρκοκύπριοι δεν είχαν έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στάθηκε αδύνατο να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίο δήλωσαν ψεύτικη διεύθυνση, συνήθως εκμεταλλευόμενοι γνωστούς και φίλους στις ελεύθερες περιοχές. Εκεί, αν δεν υπάρξει σωστή επικαιροποίηση των στοιχείων, ενδέχεται να προχωρήσουμε σε κλείσιμο λογαριασμών», επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι.  

Πριν από περίπου 1,5 χρόνο οι τράπεζες άρχισαν τη διαδικασία από τα πρόσωπα υψηλού ρίσκου, συνέχισαν με άλλες βαθμίδες επικινδυνότητας όπως τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και πλέον ελέγχονται απλά φυσικά πρόσωπα χαμηλού ρίσκου. 

«Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει. Αφενός διότι ελέγχεται πλέον η ποιότητα και η αξιοπιστία των πελατών, αφετέρου έχουν βρεθεί πολλοί ανενεργοί λογαριασμοί που πρέπει να κλείσουν. Αυτές οι κινήσεις, βελτιώνουν και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, στερώντας από διάφορα “κέντρα” το δικαίωμα να βάλλουν κατά της κυπριακής οικονομίας», τονίζουν. 

Εξάλλου, όπως επιβεβαιώνουν ανώτατη κύκλοι συστημικής τράπεζας, πριν από το 2013 υπήρξε περίπτωση εντοπισμού περίπου 40 Τουρκοκύπριων πελατών οι οποίοι διατηρούσαν λογαριασμούς έχοντας δηλώσει την ίδια διεύθυνση οικίας, με την τράπεζα να προχωράει σε έλεγχο και κλείσιμο των λογαριασμών. 

Επιπλέον, περιπτώσεις πλατών οι οποίες απομακρύνθηκαν από τις τράπεζες το 2013 λόγω του ξεσπάσματος της οικονομικής κρίσης, πλέον δυσκολεύονται να επιστρέψουν λόγω της μεγάλης αυστηρότητας που διακρίνει πλέον τις τραπεζικές διαδικασίες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι καταγεγραμμένοι Τουρκοκύπριοι που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές ανέρχονται συνολικά σε 820 αποτελώντας το 0,2% του συνόλου των ενεργών ασφαλισμένων. Από αυτούς, οι 760 είναι μισθωτοί του Ιδιωτικού και Ημιδημόσιου Τομέα, οι 20 είναι μισθωτοί του Δημόσιου Τομέα και οι 26 αυτοτελώς εργαζόμενοι.