Τρ. Κύπρου: €4εκατ. τα κέρδη για το Γ’ τρίμηνο

Συνολική ζημιά για το πρώτο ενιάμηνο ανέρχεται στα €122 εκατομμύρια– Μικρή ανάκαμψη το γ’ τρίμηνο

Στα 4 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου για το Γ’ τρίμηνο του 2020. Η συνολική ωστόσο ζημιά για το πρώτο εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται στα 122 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε έκθεση της Τράπεζας Κύπρου για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, τα κέρδη των 4 εκατομμυρίων ευρώ του γ’ τριμήνου, προκύπτουν μετά από αφαίρεση των φόρων. Συγκεκριμένα η τράπεζα για το γ’ τρίμηνο, είχε συνολικά έσοδα ύψους €137 εκατ, λειτουργικά κέρδη ύψους €44 εκατ, ενώ το κέρδος μετά τη φορολογία ανήλθε στα €4 εκατ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας η Κυπριακή Οικονομία φάνηκε «Πιο ανθεκτική απ’ ότι αρχικά αναμενόταν κατά το γ’ τρίμηνο 2020».

Αναφορικά με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ), στην ανακοίνωση της τράπεζας σημειώνεται ότι υπήρξε οργανική μείωση (βάσει ΕΑΤ) ύψους €230 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο, με τον ρυθμό μείωσης να επανέρχεται σε επίπεδα προ πανδημίας. Σημειώνεται η συμφωνία για πώληση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €0.9 δις τον Αύγουστο 2020 (Helix 2) και η μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) σε €2.4 δις (€1.0 δις μετά τις πιστωτικές ζημιές)  αναπροσαρμοσμένα για το Helix 2. Επίσης και η μείωση ποσοστού ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια σε 21% (10% μετά τις πιστωτικές ζημιές) και διατήρηση ποσοστού κάλυψης με προβλέψεις στο 59%, αναπροσαρμοσμένα για το Helix 2.

Προοπτική αναφορικά με τα ΜΕΔ, είναι μέχρι το τέλος το 2022 να μειωθεί το ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια σε μονοψήφιο αριθμό και σε περίπου 5% μεσοπρόθεσμα.

Στα στοιχεία που έδωσε η Τράπεζα, καταγράφεται επίσης σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €4.1 δις (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 256%.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ