Αυτές είναι οι νέες χρεώσεις της Τράπεζας Κύπρου από τον Φεβρουάριου του 2021

Η Τράπεζα Κύπρου έχει προβεί σε αναθεώρηση των προμηθειών και των χρεώσεων για υπηρεσίες και λογαριασμούς των πελατών της.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει αναθεωρήσει τις χρεώσεις της για φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν λογαριασμούς στην Τράπεζα.

Οι αναθεωρήσεις θα έχουν ισχύ από την 1 Φεβρουαρίου του 2021 και επηρεάζουν λογαριασμούς καταθέσεων, αναλήψεις μετρητών άνω των €15.000, έκδοση και εξαργύρωση επιταγών, μεταφορές χρημάτων, κάρτες και άλλες υπηρεσίες φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Η Τράπεζα στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι, σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την επικείμενη αναθεώρηση στον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων, έχετε το δικαίωμα, πριν την έναρξη αυτής, να τερματίσετε τους Λογαριασμούς Πληρωμών που διατηρείτε με την Τράπεζα. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε επιβάρυνση αναφορικά με τον τερματισμό των Λογαριασμών Πληρωμών σας.

Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε την Τράπεζα για τη μη αποδοχή από εσάς των επικείμενων τροποποιήσεων και δεν τερματίσετε τους Λογαριασμούς Πληρωμών που διατηρείτε με την Τράπεζα μέχρι την 1 η Φεβρουαρίου 2021, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί τις επικείμενες τροποποιήσεις του Καταλόγου Προμηθειών και Χρεώσεων.

Οι αναθεωρήσεις των χρεώσεων για τους λογαριασμούς πληρωμών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία Νομικές Οντότητες και πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία Φυσικά Πρόσωπα.

Οι πίνακες με τις χρεώσεις και προμήθειες που έχουν αναθεωρηθεί είναι οι παρακάτω: 

Νέες Προμήθειες και Χρεώσεις που θα ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2021 για Νομικές Οντότητες πελάτες της Τράπεζας Κύπρου

Νέες Προμήθειες και Χρεώσεις που θα ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2021 για Φυσικά Πρόσωπα πελάτες της Τράπεζας Κύπρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ