Ισολογισμός Κεντρικής Τράπεζας - Πόσο χρυσό έχει στο ενεργητικό της

Δείτε την Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Απριλίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (KTK) έχει δημοσιεύσει τη Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού κατά την 30η Απριλίου 2021.

Από τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΚΤΚ και τα οποία παρατίθενται αυτούσια πιο κάτω, φαίνεται ότι το ύψος ενεργητικού και παθητικού, ανέρχεται στα 24.9 δισεκατομμύρια ευρώ
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ