Κρούουν τον κώδωνα για τις εκποιήσεις οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων

Καμπανάκι και από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων σε σχέση για το πλαίσιο εκποιήσεων.

Τον κώδωνα του κινδύνου σε σχέση με την πρόθεση της Βουλής να προβεί σε τροποποιήσεις του πλαισίου που διέπει τις εκποιήσεις, αλλά και για την περαιτέρω επέκταση της αναστολής των εκποιήσεων, κρούουν οι κυπριακές Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ), τονίζοντας πως θα έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στις εργασίες τους και στην ευρύτερη οικονομία.
 
Σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, και τον Διοικητή της ΚΤΚ, Κωνσταντίνο Ηροδότου, οι εταιρείες ΚΕΔΙΠΕΣ, Gordian Holdings Limeted, Themis Portfolio Investment Holdings Limited, Alpha Credit Acquisition Company Limited και B2Kapital Cyprus ltd ζητούν συνάντηση μαζί τους το συντομότερο και ζητούν όπως το πλαίσιο παραμείνει ως έχει.

 
«Θα θέλαμε να φέρουμε στην προσοχή σας τους προβληματισμούς, τις επιφυλάξεις, αλλά και την έντονη ανησυχία μας, αναφορικά με την επικείμενη συζήτηση και ενδεχόμενη ψήφιση προτάσεων νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής σε σχέση με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ)», αναφέρουν οι εταιρείες, που μαζί διαχειρίζονται πέραν των €10 δισεκατομμυρίων.

Ειδικότερα αναφορικά με το ενδεχόμενο νέας παράτασης στην ανατολή των εκποιήσεων πέραν της 31 Ιουλίου αλλά και του Περί Δικαστηρίων Νόμου, οι ΕΕΠ σημειώνουν πως κάτι τέτοιο «θα είχε εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες», αφού σε τέτοια περίπτωση «οι προβλέψεις των τραπεζών αλλά και των ΕΕΠ θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά, γεγονός που θα καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την εξεύρεση συναινετικής λύσης».

Υπογραμμίζουν, εξάλλου, πως ενδεχόμενες αλλαγές στον Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμο θα δυσχεράνει τη διαχείριση των ΜΕ «με ό,τι αυτό συνεπάγεται» ενώ επισημαίνουν πως πέραν από την παραβίαση του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι ελευθέρως, κάποιες από τις διατάξεις των σχετικών προτάσεων νόμου «καθιστούν το πλαίσιο πιο ευνοϊκό για στρατηγικούς κακοπληρωτές και δημιουργούν ένα πλαίσιο άνισης μεταχείρισης για τους δανειολήπτες που αποπληρώνουν τα δάνειά τους».
 
Επίσης, σημειώνουν πως τυχόν ακύρωση του εργαλείου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα ήταν επίσης «οπισθοδρόμηση στη διαχείριση των ΜΕΧ, που μόνο αρνητικά θα μπορούσε να εκληφθεί από τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα όσο και από ξένους επενδυτές, ιδιαίτερα με το δεδομένο της πανδημίας, που καθιστά την ευρύτερη ανάγκη για ψηφιοποίηση ακόμη πιο επιτακτική».
 
«Οι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά ή/και διαχείριση ΜΕΧ, σημειώνουν δεικτικά ότι επέλεξαν να επενδύσουν στην Κύπρο, ενισχύοντας τις προοπτικές εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος αλλά και της ευρύτερης οικονομίας γενικότερα, έχοντας προσδώσει αξιοπιστία στις δεσμεύσεις του κράτους για ένα σταθερό νομικό πλαίσιο», τονίζουν οι 5 ΕΕΠ και συνεχίζουν: «Οποιαδήποτε εκ των υστέρων μεταβολή αυτού του πλαισίου παραβιάζει τις καλώς νοούμενες αρχές που διέπουν τις επενδύσεις φορέων του εξωτερικού, όπως αυτές εκπορεύονται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο».
 
Τέλος, στη επιστολή τονίζεται πως η παροχή των μέσων για αποτελεσματική και έγκαιρη διαχείριση των ΜΕΧ θα επιτρέψουν στην κρατική ΚΕΔΙΠΕΣ να μεγιστοποιήσει την αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας και την μετακύληση του οφέλους στον φορολογούμενο πολίτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ