Δεν γλυτώνουν το πρόστιμο της ΕΚΚ, Χρ. Στυλιανίδης και Β. Θεοχαράκης

Το Διοικητικό Δικαστήριο δικαίωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα πρόστιμα που επέβαλε σε πρώην στελέχη της Λαϊκής Tράπεζας, αναφορικά με την αγορά ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.

του Χρίστου Πέτρου 

Δικαιωμένη από το Διοικητικό Δικαστήριο βγήκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) αναφορικά με υποθέσεις προσφυγών από πρώην στελέχη της Λαϊκής Τράπεζας σχετικά με πρόστιμα που τους είχαν επιβληθεί από το 2014.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της ΕΚΚ, η μία περίπτωση αφορά τον Χρίστο Στυλιανίδη και το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί από την ΕΚΚ, ύψους 430.000 ευρώ. Το πρόστιμο αφορούσε την απόφαση για αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Λαϊκή Τράπεζα κατόπιν φυσικά απόφασης των τότε στελεχών του πιστωτικού ιδρύματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρ. Στυλιανίδης κατά των ουσιώδη χρόνο ήταν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Δικαστήριο, με την απόφαση του ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2021, απέρριψε την Προσφυγή του κ. Στυλιανίδη και επικύρωσε την απόφαση της ΕΚΚ για επιβολή σε αυτόν διοικητικών προστίμων.

Το Διοικητικό Δικαστήριο, ανάμεσα σε άλλα, αποφάσισε ότι, η εξουσία που παρέχει ο νόμος στην ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου είναι διάφορη από τις περιπτώσεις για καταχώρηση ποινικής δίωξης και το διοικητικό πρόστιμο δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως «ποινή» εν τη εννοία του άρθρου 12 του Συντάγματος και ότι, την ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο φέρουν τα πρόσωπα που το υπογράφουν.

Επίσης, το Διοικητικό Δικαστήριο, αποφάσισε ότι η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της κατά την εξέταση όλα τα στοιχεία που εξέθεσε ο αιτητής στις γραπτές του παραστάσεις και απέρριψε τους ισχυρισμούς του για πλάνη της ΕΚΚ, για πάσχουσα συγκρότηση του Συμβουλίου και για μεροληψία της Προέδρου.

Η δεύτερη Δικαίωση της ΕΚΚ από το Διοικητικό Δικαστήριο αφορά την υπόθεση του Βασιλείου Θεοχαράκη και την προσφυγή του για πρόστιμο 35.000 ευρώ που του επιβλήθηκε από την ΕΚΚ, ως Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Λαϊκής και πάλι αναφορικά με αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Το Διοικητικό Δικαστήριο, στην απόφαση του ημερομηνίας 1η Ιουνίου 2021, απέρριψε την Προσφυγή του κ. Θεοχαράκη και επικύρωσε την απόφαση της ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου αποφασίζοντας ότι, δεν υπήρχε πάσχουσα συγκρότηση και σύνθεση της ΕΚΚ στις σχετικές συνεδρίες, δεν υπήρξε υπέρβαση εξουσίας σε σχέση με το διορισμό ερευνώντων λειτουργών από την ΕΚΚ όπως ούτε και όταν οι ερευνώντες λειτουργοί εξέφρασαν σχολιασμό και κρίση, δόθηκε στον αιτητή το δικαίωμα ακρόασης, δεν διαπιστώθηκε έλλειψη δέουσας έρευνας ούτε και πλάνη στην αιτιολογία της απόφασης της ΕΚΚ και ότι, η ύπαρξη δύο πρακτικογράφων σε συνεδρία, δεν είναι σε αντίθεση με το νόμο.

 

Δείτε εδώ την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για την προσφυγή Χρ. Στυλιανίδη 

Δείτε εδώ την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για την προσφυγή του Β. Θεοχαράκη 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ