Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη ενός εκατομμυρίου ευρώ το α' εξάμηνο του 2021

Κέρδη 1 εκατομμυρίου ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε κέρδη 1 εκατομμυρίου ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Πέρυσι για την ίδια περίοδο, είχαν ανακοινωθεί ζημιές 126 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου το σύνολο των οργανικών εσόδων κατέγραψε αύξηση 11% σε τριμηνιαία βάση κατά το β' τρίμηνο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου, συνολικά για τους πρώτους έξι μήνες του 2021, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ.  Το β΄ τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα θετικό, καθώς τα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά τη φορολογία για το β’ τρίμηνο διπλασιάστηκαν (σε 34 εκατ, σε σχέση με 17 εκατ. το α’ τρίμηνο).

Τα λειτουργικά κέρδη του β’ τριμήνου κατέγραψαν αύξηση σε τριμηνιαία βάση κατά 28% (λειτουργικά κέρδη τριμήνου 57 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες σημείωσαν αύξηση 7% στο εξάμηνο και 36% αύξηση σε τριμηνιαία βάση.

Η ολοκλήρωση της πώλησης του Helix 2 και η επιτυχής επαναχρηματοδότηση του Tier 2 ομολόγου είχαν επίδραση στην κερδοφορία του β’ τριμήνου, που έκλεισε με ζημιά €7 εκατ.

Για το α’ εξάμηνο το Συγκρότημα κατέγραψε κέρδος ύψους €1 εκατ.

Ισχυρή θέση για ενίσχυση της οικονομίας

Πραγματικός φρέσκος δανεισμός ύψους 894 εκατ. ευρώ τους πρώτους έξι μήνες  μεταφράζεται σε άμεση στήριξη της πραγματικής οικονομίας και ικανοποιητικά αποτελέσματα του προγράμματος RestartCy της τράπεζας. Τα νέα δάνεια καταγράφουν αύξηση κατά 30% σε ετήσια βάση, θέτοντας την τράπεζα εντός των φιλόδοξων στόχων.

Τα δάνεια προς νοικοκυριά καταγράφουν αύξηση 37% σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο.

Η ισχυρή ρευστότητα με πλεόνασμα 5.7 δισ. και συνολικές καταθέσεις 16.8 δισ. ευρώ (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 303%) σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε την στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Διαψεύστηκαν οι εκτιμήσεις για τις αναστολές δόσεων

Η στενή παρακολούθηση των αναγκών που έχουν οι πελάτες και η έγκαιρη στήριξη που προέκυψε από το Φθινόπωρο 2020, οδήγησε σε διάψευση των εκτιμήσεων για τις επιπτώσεις της αναστολής δόσεων.

Το 96% των εξυπηρετούμενων δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε, και με καταβολή δόσης μέχρι τις 12 Αυγούστου 2021, δεν παρουσίασε καθυστερήσεις

Ταυτόχρονα συνεχίζεται ο νέος δανεισμός για στήριξη της εξόδου από την προσωρινή ύφεση του 2020.

Παραμένει ο στόχος για μονοψήφιο αριθμό κόκκινων δανείων

Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 14.6% (6.4% net). H τράπεζα εξακολουθεί να κινείται εντός στόχου για μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ. Η οργανική μείωση των ΜΕΔ συμπεριλαμβανομένων των αναδιαρθρώσεων ανήλθε σε €171 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2021.

Μειώθηκε ο δείκτης «cost of risk» κατά 14μ.β. σε τριμηνιαία βάση και πλέον βρίσκεται στις 52 μ.β. για το β’ τρίμηνο 2021.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται στο 14.2% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 19.2%

Η πρώτη Κυπριακή Τράπεζα που πέτυχε τον στόχο για το MREL του Ιανουαρίου 2022, μετά την επιτυχή έκδοση ομολόγου ύψους €300 εκατ. (Senior Preferred Notes) κατά το β’ τρίμηνο, σε χαμηλή τιμολόγηση (2.5%) και με σημαντική υπερκάλυψη.

Κερδίζει δυναμική η ψηφιακή μεταμόρφωση

Η ψηφιακή μεταμόρφωση συνεχίζεται και η υιοθέτηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τους πελάτες συνέχισε να αυξάνεται και να κερδίζει δυναμική.

Στα τέλη Ιουλίου 2021, το 87% του αριθμού των συναλλαγών που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές εντός και εκτός Τράπεζας, πραγματοποιήθηκαν μέσω ψηφιακών καναλιών (αύξηση κατά περίπου 22 ε.μ. από 65% τον Σεπτέμβριο 2017, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα ψηφιακής μεταμόρφωσης).

Επιπλέον, το 77% των ιδιωτών πελατών επιλέγουν ψηφιακά κανάλια για την εκτέλεση των συναλλαγών τους (αύξηση κατά περίπου 17 ε.μ. από 60% τον Σεπτέμβριο 2017).

Στα τέλη Ιουλίου 2021, οι ενεργοί χρήστες της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά και οι ενεργοί χρήστες QuickPay αυξήθηκαν κατά 18% και 53% αντίστοιχα σε ετήσια βάση.

Ο υψηλότερος αριθμός χρηστών QuickPay μέχρι στιγμής καταγράφηκε τον Ιούλιο 2021 με 112 χιλιάδες ενεργούς χρήστες. Αντίστοιχα, ο υψηλότερος αριθμός πληρωμών QuickPay μέχρι στιγμής καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2021 με 321 χιλιάδες συναλλαγές.

Πανίκος Νικολάου: Η στρατηγική μας αρχίζει να αποδίδει αποτελέσματα

Η στρατηγική μας αρχίζει να αποδίδει αποτελέσματα, γεγονός που αποδεικνύεται από τη βελτίωση της απόδοσής μας, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, η οποία διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την αποφασιστικότητα μας να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε, όχι μόνο στην έξοδο από την Πανδημία αλλά και στην δημιουργία προοπτικής μέσα από τις τραπεζικές μας εργασίες και την τεχνολογική αναβάθμιση της Κύπρου.  

Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, παραμένοντας επικεντρωμένοι στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων που έχουμε θέσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ