Σέβεται την απόφαση της Κεντρικής η CDB

Η CDB Bank δηλώνει ότι παραμένει αφοσιωμένη στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Η cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως) σεβόμενη την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) για επιβολή χρηματικού προστίμου, σε σχέση με την καθυστέρηση που σημειώθηκε στη διαδικασία αντικατάστασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κ. Κυριάκου Χριστοφή, προχώρησε άμεσα στην καταβολή του σχετικού ποσού.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Χριστοφή διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της cdbbank, από τον Φεβρουάριο του 2008 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου του 2018 και όταν έληξε η θητεία του η διαδικασία αντικατάστασής του είχε καθυστερήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο.

Η cdbbank παραμένει αφοσιωμένη στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, προχωρώντας σε όλες τις αναγκαίες διοικητικές αλλαγές και ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες ελέγχου που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της, τη βελτίωση των εσωτερικών πολιτικών της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ