Πωλεί πακέτο μη εξυπηρετούμενων δανείων και την APS η Ελληνική

Η Τράπεζα βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές, οι οποίοι έχουν ήδη μελετήσει το χαρτοφυλάκιο

Του Νέστορα Βασιλείου 

Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια της Ελληνικής Τράπεζας να ελαφρύνει περαιτέρω τον ισολογισμό της από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που την βαραίνουν. 

Η Τράπεζα βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές, οι οποίοι έχουν ήδη μελετήσει το χαρτοφυλάκιο των προς πώληση δανείων ύψους €700 εκατ., το Project Starlight. 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο πλαίσιο της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων ο CFO της Τράπεζας Αντώνης Ρούβας, «θα είναι ένα μεγάλο βήμα για να καθαρίσει εντελώς ο ισολογισμός μας από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οι επενδυτές έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και στόχος μας είναι να προχωρήσουμε εντός των επόμενων μηνών».

Προς πώληση και η APS Cyprus 

Η Ελληνική Τράπεζα επιχειρεί να πωλήσει ταυτόχρονα και την θυγατρική της APS Cyprus, η οποία διαχειρίζεται τα προβληματικά της δάνεια. 

«Πωλούμε το χαρτοφυλάκιο και τον servicer, άρα γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό για τον αγοραστή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης  Ρούβας. 

Δραστική μείωση 

Η πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να μειώσει δραστικά και σε μονοψήφιο ποσοστό το πρόβλημα στον ισολογισμό της Τράπεζας. 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι σήμερα στο €1,5 δις. 

Από αυτά το €0,5 δις. καλύπτεται από το πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων. 

Εξαιρουμένων αυτών ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται στο 15,1%. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ