Ανοίγει την πόρτα εθελούσιας εξόδου η ΚΕΔΙΠΕΣ

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει συμφωνήσει με τις συντεχνίες για τον νέο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης.

Το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) για μείωση του αριθμού του προσωπικού της,  καθώς και για τον τρόπο χειρισμού του προσωπικού το οποίο είχε μεταφερθεί από την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ, ανακοίνωσε η ΚΕΔΙΠΕΣ μετά τη σημερινή υπογραφή της συμφωνίας για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ - ΟΥΙΚ ΣΕΚ - ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ για τα έτη 2019 - 2022. 
 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), η Συλλογική Σύμβαση, πέραν των ετήσιων προσαυξήσεων και της ΑΤΑ που ήδη παραχωρούνται, προνοεί μεταξύ άλλων πρόνοιες που  θα επιφέρουν ομοιομορφία στους όρους απασχόλησης όλου του προσωπικού.
 
Αυτές είναι η πλήρης αποκατάσταση των μισθολογικών απολαβών, αναδρομικά από τον Ιούλιο 2020, ο καθορισμός της συνεισφοράς εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας στο 9%, αναδρομικά από τον Ιούλιο 2020 και η τοποθέτηση όλου του προσωπικού στις μισθολογικές κλίμακες της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).

Έχει επίσης υπογραφεί νέα Συμφωνία μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ, ΑΛΤΑΜΙΡΑ, ΟΥΙΚ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ η οποία διασφαλίζει την εφαρμογή των βασικών προνοιών της νέας Συλλογικής Σύμβασης και για το προσωπικό το οποίο μεταφέρθηκε από την πρώην ΣΚΤ στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ το 2018, ανεξαρτήτως συντεχνίας που συμμετέχουν και η οποία αντικαθιστά την αρχική Συμφωνία Μεταφοράς η οποία είχε υπογραφεί μεταξύ της πρώην ΣΚΤ, της ΑΛΤΑΜΙΡΑ και των Συντεχνιακών Οργανώσεων ΟΥΙΚ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ.

Σε ισχύ από 30 Σεπτεμβρίου το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης

Η ΚΕΔΙΠΕΣ, έχει επίσης συμφωνήσει με τις Συντεχνίες ΟΥΙΚ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ ότι με την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης θα ανακοινωθεί το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) για μείωση του αριθμού του προσωπικού της,  καθώς και για τον τρόπο χειρισμού του προσωπικού το οποίο είχε μεταφερθεί από την πρώην ΣΚΤ στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ.
 
Όπως αναφέρεται με γνώμονα την ορθή οργανωτική δομή της ΚΕΔΙΠΕΣ, τη συγκεκριμένη σημερινή αποστολή της για μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, την ανάπτυξη ορθολογιστικών αλλά και δίκαιων προτάσεων για το σύνολο του προσωπικού, επιδίωξη της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι όπως η απαιτούμενη μείωση του προσωπικού επιτευχθεί μέσω του ΣΕΑ, το οποίο τίθεται σε ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου  2021.
 
Το σχέδιο προνοεί μέγιστο ποσό αφορολόγητης αποζημίωσης €180.000 και ελάχιστο ποσό €35.000 αναλόγως ετών υπηρεσίας και απολαβών. Μέλη του προσωπικού που θα επιλέξουν το ΣΕΑ, επιπλέον της χρηματικής αποζημίωσης, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα ωφελήματα της Ασφάλειας Ζωής ίσης με 60 μηνιαίους ακαθάριστους μισθούς, συμμετοχή στο Ταμείο Υγείας και συμμετοχή στο Ταμείο Ευημερίας, για επιπλέον περίοδο 24 μηνών μετά την αποχώρηση τους από την ΚΕΔΙΠΕΣ ή μέχρι την εξεύρεση άλλης εργασίας. Επιλέξιμοι για το ΣΕΑ είναι όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι της ΚΕΔΙΠΕΣ αλλά και όλο το προσωπικό το οποίο μεταφέρθηκε στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ στη βάση της προαναφερόμενης Συμφωνίας Μεταφοράς.  

Στο προσωπικό της ΑΛΤΑΜΙΡΑ, το οποίο μεταφέρθηκε εκεί το 2018 από την πρώην ΣΚΤ στη βάση της Συμφωνίας Μεταφοράς, παρέχονται οι τρεις ακόλουθες επιλογές:

  1. Παραμονή στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ με αποδοχή μέχρι και τις 31 Oκτωβρίου 2021 αφορολόγητης αποζημίωσης με μέγιστο ποσό €65.000 και ελάχιστο ποσό €35.000, αναλόγως των ετών προϋπηρεσίας και απολαβών στην πρώην ΣΚΤ, για την αποποίηση του δικαιώματος επιστροφής στην ΚΕΔΙΠΕΣ. 
  2. Επιστροφή στην ΚΕΔΙΠΕΣ και αποχώρηση μέσω του ΣΕΑ.
  3. Επιστροφή στην ΚΕΔΙΠΕΣ και τοποθέτηση ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

Σημειώνεται ότι, με τη λήξη του ΣΕΑ τα δικαιώματα τα οποία παρασχέθηκαν προς το προσωπικό το οποίο μεταφέρθηκε στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ δυνάμει των όρων μεταφοράς τους το 2018, περιλαμβανομένου του δικαιώματος επιστροφής τους στην ΚΕΔΙΠΕΣ, τερματίζονται οριστικά.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί με τις δύο Συντεχνίες ΟΥΙΚ ΣΕΚ - ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ καθώς αποτελούν σημαντική εξέλιξη για την πορεία των εργασιών της εταιρείας και την επίτευξη της εργασιακής ειρήνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ