Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 19 εκατομμυρίων ευρώ και αλλαγή βλέψεων

Όλα δείχνουν ότι πλέον το βλέμμα στρέφεται μετά το Helix3 και τον μονοψήφιο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων στην βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας.

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Καθαρά κέρδη 19 εκατομμυρίων ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ όλα δείχνουν ότι πλέον το βλέμμα στρέφεται μετά το Helix3 και τον μονοψήφιο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων στην βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας.

Κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων δόθηκε έμφαση στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση του Helix3 καθώς και την κάθετη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο αριθμό.

Όπως αφέθηκε να νοηθεί κατά την σημερινή διάσκεψη τύπου, όσο το ζήτημα των κόκκινων δανείων επιλύεται σταδιακά η προσοχή της τράπεζας θα στρέφεται στο επιχειρηματικό μοντέλο και στην βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

Τονίστηκε το πώς η Τράπεζα με τις αναδιαρθρώσεις αλλά και τις συμφωνίες πώλησης δανείων ο αριθμός των ΜΕΔ έχει κατεβεί από το 62,9% τον Δεκέμβριο του 2014 στο 8,6% τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ως εκ τούτου προτεραιότητα θα δοθεί την παρούσα στιγμή στην βελτίωση της λειτουργίας της Τράπεζας σημειώνοντας ότι μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί και στην μείωση του κόστους του προσωπικού.

Ξεκαθαρίστηκε ότι το αναμενόμενο Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου δεν πρόκειται να έχει τον χαρακτήρα ενός διευρυμένου σχεδίου αλλά θα είναι αρκετά στοχευμένο και αναλόγως των αναγκών της Τράπεζας.

Κέρδη 19 εκατομμυρίων και νέος δανεισμός €1,3 δισεκατομμυρίων

Τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα 19 εκατομμύρια ευρώ ενώ από την αρχή του έτους συνολικά έχουν καταγραφεί κέρδη 20 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Κατά το εννιάμηνο 2021 η Τράπεζα Κύπρου προέβη σε παροχή νέων δανείων ύψους €1,3 δισεκατομμυρίων καταγράφοντας αύξηση 35% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ανακοινώθηκαν έσοδα ύψους €139 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021 καταγράφοντας μείωση κατά 8% σε τριμηνιαία βάση, εν μέρει επηρεασμένα από την ολοκλήρωση του Helix 2. Επίσης καταγράφονται συνολικά λειτουργικά έξοδα2 ύψους €89 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021, που παραμένει στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση ενώ ο δείκτης κόστος προς έσοδα κυμαίνεται στο 64% για το γ’ τρίμηνο 2021, αυξημένος κατά 6 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης του Helix 2.

Κατά τις ανακοινώσεις δόθηκε έμφαση στην ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα του Οργανισμού με τον Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να κυμαίνεται στα 15.3% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 20.4.

Οι καταθέσεις ανέρχονται στα €17.1 δις όντας αυξημένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση ενώ υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους 6 δισεκατομμυρίων.

Σημειώθηκε επίσης ότι το 96% των εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία τελούσαν κάτω από καθεστώς αναστολής καταβολής δόσεων που έληξε δεν παρουσίασαν καθυστερήσεις μέχρι σήμερα ενώ υπάρχει αυστηρή επίβλεψη από την Τράπεζα.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Πανίκου Νικολάου, CEO της Τράπεζας Κύπρου

“Η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας συνεχίστηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, και συνεχίσαμε να εργαζόμαστε προς επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων μας.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, καταλήξαμε σε συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ με μεικτή λογιστική αξία ύψους €0.6 δις (Project Helix 3), μειώνοντας το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια, αναπροσαρμοσμένο για το Helix 3, σε μονοψήφιο ποσοστό ύψους 8.6%.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ορόσημο και μας επιτρέπει να επιτύχουμε τον στρατηγικό μας στόχο για επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια, ένα χρόνο νωρίτερα από ότι αναμενόταν με θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου και στα αποτελέσματά μας. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €14.1 δις ή 94% σε λιγότερο από €1 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 54 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε λιγότερο από 9% σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων για το εννιάμηνο ανέρχεται σε 66 μονάδες βάσης και η απόδοση των δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε παραμένει ισχυρή. Αναπροσαρμοσμένα για το Helix 3, τα ΜΕΔ στο τέλος του τριμήνου ανέρχονται σε €0.9 δις και παραμένουμε επικεντρωμένοι στον στόχο μας για επίτευξη ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια ύψους περίπου 5% στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Τα συνολικά κέρδη μας για το εννιάμηνο ανήλθαν σε €20 εκατ. επηρεασμένα από τις πωλήσεις ΜΕΔ και τα έξοδα αναδιάρθρωσης. Τα κέρδη μας πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία – ένα πιο ενδεικτικό μέτρο της απόδοσής μας – ανήλθαν σε €64 εκατ. για το εννιάμηνο. Τα συνολικά έσοδα παραμένουν σταθερά παρά τις επιπτώσεις από την από-αναγνώριση μη εξυπηρετούμενων δανείων με την ολοκλήρωση του Helix 2 στα τέλη Ιουνίου. Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες για το εννιάμηνο παραμένουν ισχυρά, είναι αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση και ανέρχονται σε 30% των συνολικών εισοδημάτων. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για βελτίωση του επιχειρηματικού μας μοντέλου προκειμένου να βελτιώσουμε την κερδοφορία μας και τα λειτουργικά μας έξοδα παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα (εξαιρουμένων του ειδικού φόρου και των συνεισφορών) για το εννιάμηνο ανήλθε σε 61%. Διατηρούμε τη δέσμευσή μας για μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας σε περίπου 55%. Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει σε καλά επίπεδα και υπερβαίνει σημαντικά τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 20.4% και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15.3%, αναπροσαρμοσμένοι για το Helix 3.

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την εγχώρια οικονομία και έχουμε παραχωρήσει νέο δανεισμό ύψους €1.3 δις τους πρώτους εννιά μήνες του έτους, αυξημένος κατά 35% σε ετήσια βάση. Παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε τον ρόλο που μας αναλογεί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η οποία αναμένεται να αντισταθμίσει πλήρως τη συρρίκνωση του 2020 μέχρι τα τέλη του έτους, και με την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο, αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα προ πανδημίας. Ταυτόχρονα, παραμένουμε επικεντρωμένοι και σε σωστή πορεία για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων μας.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ