Αναδιαρθρώσεις διαφόρων ταχυτήτων

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία για το 2021, το σωρευτικό σύνολο των δανείων που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 ανήλθε στα 2,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ

Με σχετικά καλούς ρυθμούς κινούνται στο κομμάτι των αναδιαρθρώσεων και της μείωσης των κόκκινων δανείων, τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου. Αυτό εξάλλου μαρτυρούν και τα αποτελέσματα των ίδιων των ιδρυμάτων, αλλά και οι αξιολογήσεις από ξένους οίκους. Ωστόσο όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έδωσε η Κεντρική Τράπεζα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο ρυθμός των αναδιαρθρώσεων από τράπεζα σε τράπεζα διαφέρουν.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία για το 2021, το σωρευτικό σύνολο των δανείων που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 ανήλθε στα 2,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, από 2,7 δισεκατομμύρια που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2021. Σε ποσοστό επί του συνόλου των δανείων (20,9 δισεκ. ευρώ) του περασμένου έτους τα αναδιαρθρωμένα δάνεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου φτάνουν το 12,1% από 12,6% τον Σεπτέμβριο.

Η Τράπεζα Κύπρου καταγράφει σημαντικό αριθμό αναδιαρθρώσεων που φτάνει μέχρι το 46,7% του συνόλου. Συγκεκριμένα αναδιαρθρώθηκαν δάνεια ύψους €1,17 δισεκ. με το μεγαλύτερο μέρος - €813,6 εκατ. -  να αφορά δάνεια επιχειρήσεων ενώ στα νοικοκυριά οι αναδιαρθρώσεις έφτασαν στα €358,3 εκατ.

Δάνεια ύψους €615,36 εκατ., αναδιαρθρώθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα, που αντιστοιχούν στο 24,3% του συνόλου. Από αυτά τα €352,69 εκατ. αφορούσαν επιχειρήσεις ενώ τα €261,02 εκατ. νοικοκυριά.

Στην Alpha Bank οι αναδιαρθώσεις δανείων έφτασαν τα €227 εκατ. (9% επί του συνόλου) εκ των οποίων τα €130,8 αφορούν δάνεια επιχειρήσεων και τα υπόλοιπα 96,6 εκατ. δάνεια νοικοκυριών.

Ακολούθως, η AstroBank αναδιάρθρωσε δάνεια ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ και η EuroBank δάνεια ύψους €123 εκατομμυρίων.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Κεντρικής που παραδόθηκαν στη Βουλή, ο ΟΧΣ, η CDS Bank, η Societe General και η Ancoria, αναδιάρθρωσαν δάνεια ύψους, €70 εκατ, €56,4 εκατ., €46,4 εκατ. και €2,2 εκατ. αντίστοιχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ