Μέλος ΔΣ Τράπεζας Κύπρου πώλησε μετοχές 

Για σχεδόν 100 χιλιάδες ευρώ. 

Ο Μιχάλης Σπανός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου της Τράπεζας Κύπρου προχώρησε χθες στην πώληση 61,430 μετοχών συνολικής αξίας  €99,516,60.

Η τιμή διαπραγμάτευσης κατά την διάρκεια της πώλησης ήταν στο €1,620.

Ο Μιχάλης Σπανός, πρώην Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της M.S. Business Power Ltd θ οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (από το 2008), μη εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας Αδελφοί ΛανίτηΛτδ (από το 2008), ιδρυτικός Πρόεδρος της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd (από το 2004) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CCI, Coca-Cola Eurasia (από το 2012).