Τρία «όχι» από την Τράπεζα Κύπρου στην Lone Star

H Τράπεζα έχει δεχθεί τρεις προτάσεις εξαγοράς της από τον Μάιο του 2022.

Επιμέλεια: Ξένιος Μεσαρίτης

Τρεις προσφορές εξαγοράς της από την Lone Star Investments απέρριψε η Τράπεζα Κύπρου η οποία αργά ψες εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το ενδιαφέρον από τον αμερικανικό επενδυτικό κολοσσό.

Η Τράπεζα Κύπρου "βεβαιώνει ότι έχει λάβει και ομόφωνα απορρίψει τρεις εθελοντικές, υπό όρους, μη δεσμευτικές προσφορές από την Lone Star αναφορικά με πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου, και αυτού που θα εκδοθεί, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας".

Συγκεκριμένα η Τράπεζα έχει δεχθεί τρεις προτάσεις εξαγοράς της από τον Μάιο του 2022 με την πρώτη να λαμβάνεται στις 5 Μαΐου για την τιμή του 1,25 ευρώ ανά μετοχή με την πρόταση να απορρίπτεται ομόφωνα από το ΔΣ στις 20 του ίδιου μήνα.

Η δεύτερη πρόταση λήφθηκε, πέντε μέρες μετά την πρώτη απόρριψη, 25 Μαΐου 2022 στην τιμή €1.38 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου  και όπως αναφέρεται "μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα την Δεύτερη Πρόταση στις 3 Ιουνίου 2022".

Η τρίτη προσφορά λήφθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 στην τιμή των €1.51 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου. Το ΔΣ της Τράπεζας κατέληξε ότι η πρόταση "αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία της Εταιρίας και τις μελλοντικές της προοπτικές και ότι δεν ήταν προς το συμφέρον τόσο της Εταιρίας και των μετόχων της, όσο και των άλλων ενδιαφερομένων μερών".

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα τη Τρίτη Πρόταση στις 22 Ιουλίου 2022.

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι δεν έχει γίνει οποιαδήποτε προσέγγιση από την Lone Star μετά την 22η Ιουλίου και δεν εξετάζεται καμία νέα πρόταση.

ΔΣ Τράπεζας Κύπρου: Δεν λαμβάνεται υπόψη η στρατηγική σημασία της Τράπεζας για την Κύπρο

Τονίζεται στην ανακοίνωση ότι η στρατηγική σημασία της Τράπεζας Κύπρου για τον τόπο δεν λαμβάνεται υπόψη στην πρόταση της Lone Star όπως επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η πολυπλοκότητα της υλοποίησης εξαγοράς της Τράπεζας Κύπρου, κάτι το οποίο αποτελεί θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδεικνύει μεγάλη εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της Εταιρίας και παραμένει δεσμευμένο στην επίτευξη της στρατηγικής του, ώστε να γίνει ένα πιο ισχυρό, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας, σημειώνεται.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει πεπεισμένο για την ικανότητά του Συγκροτήματος να υλοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους, παρέχοντας ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και ως εκ τούτου απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση της Lone Star.

Η ανακοίνωση τελειώνει με την προτροπή προς τους μετόχους "να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια στο παρόν στάδιο".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ