Διοικητής Κεντρικής: Περιβάλλον αστάθμητων παραγόντων και κινδύνων

Ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να προβεί σε προσαρμογή των επιχειρησιακών του στρατηγικών στις νέες πραγματικότητες

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνος Ηροδότου, μιλώντας στα πλαίσια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Τραπεζών, είπε πως «το έργο που καλούμαστε όλοι να επιτελέσουμε σήμερα είναι σημαντικό αλλά και δύσκολο, αφού οι διεθνείς καταστάσεις έχουν διαμορφώσει ένα απρόβλεπτο περιβάλλον αστάθμητων παραγόντων και κινδύνων».

Ο κ. Ηροδότου επεσήμανε πως αν και οι επιδράσεις του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν διαφανεί σημαντικά στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, εντούτοις πιθανώς να διαφανούν εντονότερα κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους και κατά το 2023.

«Και ακριβώς για αυτό το λόγο, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν συνετές πολιτικές. Θα πρέπει να προσαρμόζουν συνεχώς τα οικονομικά τους πλάνα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα προκύψουν», υπογράμμισε.

Όπως πρόσθεσε, παρόλο που οι άμεσες επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης κρίνονται μέχρι τώρα διαχειρίσιμες, οι έμμεσες επιπτώσεις βρίσκονται ακόμη σε στάδιο αποκρυστάλλωσης και πιθανόν να επηρεάσουν την κερδοφορία και την ποιότητα ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Αναφερόμενος στην αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, ο κ. Ηροδότου τόνισε πως οι πολιτικές εξομάλυνσης των επιτοκίων ενδέχεται μεν να βελτιώσουν το επιτοκιακό εισόδημα, «αλλά ίσως να μην επαρκούν για να καλύψουν τις εγγενείς αδυναμίες που αντιμετωπίζουν ορισμένες τράπεζες».

Αναφέρθηκε ειδικότερα στο ύψος των ΜΕΔ, στα αυξημένα κόστη σε σχέση με τα έσοδα, στους περιορισμένους πόρους εισοδήματος, στις ανταγωνιστικές πιέσεις από εταιρείες που λειτουργούν εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού χώρου, τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του σύγχρονου πελατολογίου, την ανάγκη συνετής διαχείρισης των επενδύσεων σε κυβερνητικά ομόλογα, χωρίς αυτή η λίστα να είναι εξαντλητική.

«Ως εκ τούτου, ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να προβεί σε προσαρμογή των επιχειρησιακών του στρατηγικών στις νέες πραγματικότητες όπως αυτές προκύπτουν από τις κρίσεις της πανδημίας και του πολέμου», τόνισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ