Απορρίφθηκε αίτηση για έκδοση Certiorari κατά πρωτόδικης απόφασης για εκκαθάριση της FBME

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο σημειώνει ακόμη ότι ούτε ζήτημα παραβίασης αρχών φυσικής δικαιοσύνης φαίνεται να τίθεται

Tο Ανώτατο Δικαστήριο (πρωτοβάθμια δικαιοδοσία) απέρριψε αίτηση για έκδοση προονομιακού διατάγματος certiorari για ακύρωση της απόφασης ημερομηνίας 29/06/2023 και του συντεταγμένου διατάγματος ημερομηνίας 29/06/2023, τα οποία εκδόθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, εγκρίνοντας έτσι την εκκαθάριση της FMBE.

Οι αιτητές ζητούσαν επίσης όπως δοθούν όλες οι απαραίτητες οδηγίες για την εξέταση της αίτησης.

Όπως αναφέρει το Δικαστήριο, στη βάση όλων όσων πιο πάνω έχουν επισημανθεί για τη φύση και το εύρος της δικαιοδοσίας έκδοσης Προνομιακού Εντάλματος του είδους που απασχολεί στην παρούσα, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου, μέσω εντάλματος τύπου certiorari, το ζήτημα κατά πόσο ορθά ή λανθασμένα το κατώτερο Δικαστήριο εξέδωσε τελικά το διάταγμα εκκαθάρισης, κρίνοντας ότι συντρέχουν οι εκ του νόμου προϋποθέσεις. Ούτε εάν σωστά η λανθασμένα αποδέχτηκε, πριν από την έναρξη της ακρόασης της Αίτησης 123/2019, την παρουσίαση και τη συμπερίληψη της συμφωνίας ημερομηνίας 12.12.2022 στο φάκελο της διαδικασίας ή ακόμα, εάν άσκησε ορθά ή λανθασμένα την κρίση του να καταστήσει την εν λόγω συμφωνία Κανόνα Δικαστηρίου».

«Πρόκειται για ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να προβληθούν και να απασχολήσουν στο πλαίσιο ελέγχου της απόφασης, ημερομηνίας 29.06.2023, μέσω έφεσης».

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο σημειώνει ακόμη ότι ούτε ζήτημα παραβίασης αρχών φυσικής δικαιοσύνης φαίνεται να τίθεται, κατά τον τρόπο που προκρίνεται τούτο από την πλευρά των αιτητών.

«Η απόφαση του Δικαστηρίου ημερομηνίας 29.06.2023, όπως φαίνεται να δεσμεύτηκε το Δικαστήριο στην εξέλιξη της διαδικασίας, στηρίχθηκε στις προϋποθέσεις του Νόμου και όχι στις πρόνοιες της συμφωνίας η οποία τέθηκε υπόψιν του», αναφέρει.

Οι αιτητές υποστήριξαν ότι η εκδοθείσα απόφαση της στις 29.06.2023 «συνιστά προϊόν έκδηλου νομικού σφάλματος και/ή προϊόν έκδηλης νομικής πλάνης» και ότι «παραβίασε τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης».

ΚΥΠΕ 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πότε εγκαταλείπουν το σπίτι των γονιών τους οι Κύπριοι;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ